Personer med emneord «Bildebehandling»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Kristin Larsen Sand Sand, Kristin Larsen Overingeniør +47 22851204 +4793674280 k.l.sand@medisin.uio.no Laboratoriearbeid, Histologi, Mikroskopi, Innkjøp, Bildebehandling, EcoOnline, Opplæring