Personer med emneord «Immunologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Bjarne Bogen Bogen, Bjarne Professor +47-23073015 bjarne.bogen@medisin.uio.no vaksinemolekyler, T celler, Livsvitenskap, Immunologi, B celler, myelomatose, autoimmunitet, B celle lymfomer
Bilde av Erik Dissen Dissen, Erik Professor +47-22851152 +47-91823478 erik.dissen@medisin.uio.no NK-celler, Livsvitenskap, Immunologi
Bilde av Sigbjørn Fossum Fossum, Sigbjørn Professor emeritus +47-22851213 sigbjorn.fossum@medisin.uio.no Immunologi, Molekylærbiologi, Evolusjon, Genetikk og epidemiologi
Bilde av Frode Lars Jahnsen Jahnsen, Frode Lars Professor +47-23071444 f.l.jahnsen@medisin.uio.no Allergi, Livsvitenskap, Immunologi
Bilde av Dag Kvale Kvale, Dag Professor II +47-22119153 dag.kvale@medisin.uio.no Virushepatitt C, Infeksjoner hos immunkompromitterte pasienter, HIV, Virologi, Tuberkulose, Immunologi, Infeksjoner
Bilde av Anna Mari Lone Lone, Anna Mari +47-22840503 a.m.lone@ncmm.uio.no Immunologi
Bilde av Ingrid Randen Randen, Ingrid Førsteamanuensis +47-22117820 ingrid.randen@medisin.uio.no Immunologi, Genetikk
Bilde av Bjørn Steen Skålhegg Skålhegg, Bjørn Steen Professor +47-22851548 b.s.skalhegg@medisin.uio.no Integrert metabolisme, Ernæring, Kreft, Immunologi
Bilde av Sigrid Skånland Skånland, Sigrid Forsker +47-22859128 sigrid.skanland@ncmm.uio.no T-celler, Cellesignallering, Kreft, Kreftforskning, B celler, Immunologi, Kronisk lymfatisk leukemi
Bilde av Birgitte Stiksrud Stiksrud, Birgitte Stipendiat +4799601909 birgitte.stiksrud@medisin.uio.no HIV, Inflammasjon, Kronisk immunaktivering, T-celle aktivering, Immunologi
Bilde av Frode Vartdal Vartdal, Frode Dekan +47-22845322 +47-99700152 frode.vartdal@medisin.uio.no Ledelse, Multippel sklerose, Immunologi, Sentralnervesystemet, Transplantasjonsimmunologi, Autoimmunitet
Wei, Qian Postdoktor +47-22840589 qian.wei@ncmm.uio.no Flow cytometry, Immunologi, Regulatoriske T-celler, Kreftforskning, High-throughput screening