Personer med emneord «Lungefunksjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Karin C. Lødrup Carlsen Carlsen, Karin C. Lødrup Professor +47 99545441 +47 99545441 k.c.l.carlsen@medisin.uio.no Astma og allergi, Barn, Lungefunksjon, Atopisk eksem, Genetikk, Miljøfaktorer
Bilde av Odd Geiran Geiran, Odd Professor emeritus +47 23073735 +47 90967618 odd.geiran@medisin.uio.no Hjerte og sirkulasjon, Lungefunksjon