Personer med emneord «immunologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Vera Blankson Blankson, Vera Universitetslektor vera.blankson@medisin.uio.no Immunologi, Autoimmunitet
Bilde av Bjarne Bogen Bogen, Bjarne Professor emeritus bjarne.bogen@medisin.uio.no Immunologi, autoimmunitet, B celle lymfomer, myelomatose, T celler, B celler, vaksinemolekyler, Livsvitenskap
Bilde av Pawel Borowicz Borowicz, Pawel Postdoktor +47 96754987 pawel.borowicz@medisin.uio.no Immunologi, T celler, CAR, Reseptor, Cellesignalering, Molekylærbiologi
Bilde av Alexandre Corthay Corthay, Alexandre Forsker - Senter for fremragende forskning Senter for biohybridteknologi 23074109 alexandre.corthay@medisin.uio.no Immunologi, Kreftforskning, immunterapi
Bilde av Erik Dissen Dissen, Erik Professor +47 22851152 erik.dissen@medisin.uio.no Immunologi, Livsvitenskap, NK-celler
Bilde av Sigbjørn Fossum Fossum, Sigbjørn Professor emeritus sigbjorn.fossum@medisin.uio.no Immunologi, Molekylærbiologi, Evolusjon, Genetikk og epidemiologi
Bilde av Julie Elisabeth Heggelund Heggelund, Julie Elisabeth Forsker +47 95977762 j.e.heggelund@medisin.uio.no Biologisk kjemi, Livsvitenskap - life science, antibiotikaresistens, immunologi, cøliaki
Bilde av Silje Johannessen Hjellbrekke Hjellbrekke, Silje Johannessen s.j.hjellbrekke@medisin.uio.no Kreftforskning, Immunologi
Bilde av Marit Inngjerdingen Inngjerdingen, Marit Professor +47 22840213 95063929 marit.inngjerdingen@medisin.uio.no NK-celler, Immunologi, Exosomer, Transplantasjonsimmunologi
Bilde av Frode Lars Jahnsen Jahnsen, Frode Lars Professor +47 93261235 f.l.jahnsen@medisin.uio.no Allergi, Livsvitenskap, Immunologi
Bilde av Dag Kvale Kvale, Dag Instituttleder +47 22850546 +47 95200709 dag.kvale@medisin.uio.no Immunologi, Infeksjoner, Infeksjoner hos immunkompromitterte pasienter, HIV, Tuberkulose, Virologi, Virushepatitt C
Bilde av Lise Kveberg Kveberg, Lise Forsker +47 22781330 +47 90699928 lise.kveberg@medisin.uio.no Immunologi, immunterapi, NK-celler
Bilde av Shuo-Wang Qiao Qiao, Shuo-Wang Førsteamanuensis +47 22850533 +47-97725876 s.w.qiao@medisin.uio.no Immunologi, T-celler, Autoimmune sykdommer, Molekylærbiologi, scRNA-seq
Bilde av Ingrid Randen Randen, Ingrid Førsteamanuensis ingrid.randen@medisin.uio.no Immunologi, Genetikk
Bilde av Bjørn Steen Skålhegg Skålhegg, Bjørn Steen Professor +47 22851548 b.s.skalhegg@medisin.uio.no Ernæring, Integrert metabolisme, Immunologi, Kreft
Bilde av Siri Hansen Stabell Stabell, Siri Hansen Stipendiat s.h.stabell@medisin.uio.no Hud, Immunologi
Bilde av Kjetil Tasken Tasken, Kjetil Professor II +47 90860759 kjetil.tasken@medisin.uio.no Kreft, Immunologi, Cellulær signaloverføring, Livsvitenskap
Bilde av Frode Vartdal Vartdal, Frode +47 99700152 frode.vartdal@medisin.uio.no Ledelse, Multippel sklerose, Immunologi, Sentralnervesystemet, Transplantasjonsimmunologi, Autoimmunitet