Tony Joakim Ananiassen Sandset

Bilde av Tony Joakim Ananiassen Sandset
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Mine faglige interesser streker seg fra medisinsk antropologi, kulturhistorie, og medisinsk humaniora til medisinsk sosiologi, epidemiologiens historie, og bærekraftslogikk i medisin. Jeg er spesielt interessert i: 

 • Kunnskapsoversettelse innenfor medisin, fra kliniske studier til 'sluttbruker' 
 • Kulturmøter i både historisk sammenheng og frem til i dag 
 • Etnisitet og ‘rase’ i historisksammenheng og i vitenskap og medisin
 • HIV/AIDS forbygning sett i lys av samfunnsnormer, politikk og vitenskap
 • Kjønn og seksualitet i medisin
 • Helseulikhet, etnisitet og makt 
 • Diskursanalyse av helse tematikk og policy 
 • Mixed race studies
 • Bærekraft og helse 

Undervisning

Jeg har undervist på alle nivåer fra BA til PhD kurs. Kurs jeg har undervist på streker seg fra kulturhistorie til kurs om medisin og makt i helsevesenet. Kurs jeg har undervist på er: 

Bakgrunn

 • Visiting post doc ved UC Berkeley vår 2018
 • Visting PhD ved UC Berkeley 2014 og 2015
 • PhD i kulturhistorie ved UiO
 • Master grad i Kulturhistorie fra UiO

Verv

 • Styreleder for MiFA (Minoriteter i Fokus i Akademia) Alumni Nettverk
 • Nestleder i styret til Minotenk 
 • Reviewer for: Global Public Health; Humanities and Social Sciences Communications; Peer Review Office, Imperial College London
 • Gjesteredaktør for Journal of Critical Mixed Race Studies, UCSB
Publisert 1. nov. 2017 14:01 - Sist endret 26. aug. 2021 10:05