Elin Olaug Rosvold

Prodekan for medisinstudiet
Bilde av Elin Olaug Rosvold
English version of this page
Mobiltelefon +47 93265327
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

Jeg har vært prodekan og programleder for profesjonsstudiet i medisin ved Det medisinske fakultet, og var også i ett år programleder for medisinstudiet under forrige dekanat. Jeg har arbeidet ved UiO siden 1993 som stipendiat, universitetslektor, førsteamanuensis og professor. I denne perioden har jeg undervist på medisinstudiet og hatt verv som undervisningsleder i allmennmedisin og semesterleder i 10. semester (nå modul 7), samt vært utdanningsleder ved Helsam med ansvar for både medisinstudiet og bachelor- og masterstudiene. Jeg var med på å bygge opp den Nasjonale forskerskolen i allmennmedisin og var skolens første leder.

Ved siden av mine akademiske stillinger, var jeg fra 2002 bedriftslege ved Seksjon for HMS ved UiO i 50% stilling, og i perioden 2011-13 leder for den nyopprettede bedriftshelsetjenesten ved UiO.  Jeg har erfaring med nasjonalt faglig utviklingsarbeid som medlem i programgruppen for nasjonale retningslinjer i medisin (RETHOS) fra 2018, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Fra 2019 har jeg vært medlem og representant for medisinfaget i Universitets- og høyskolerådets fagstrategiske enhet for helse- og sosialfagutdanninger (UHR-HS), og jeg sitter nå også som medlem av arbeidsutvalget i UHR-HS.  

Mine faglige interesser er utdanning og utdanningsforskning, spesielt medisinsk utdanning og tverrprofesjonell samarbeidslæring. Min forskningaktivitet har også omfattet temaer knyttet til allmennmedisin, legemiddelepidemiologi,  forskriving av medikamenter og legers helse.

Bakgrunn

 • Prodekan for profesjonsstudiet i medisin fra 2019
 • Programleder for profesjonsstudiet i medisin ved UiO  2018
 • Utdanningsleder ved Institutt for helse og samfunn, UiO, 2015-17
 • Leder for Nasjonal forskerskole i allmennmedisin  2013-18
 • Professor i allmennmedisin ved UiO fra 2010
 • Førsteamanuensis i allmennmedisin ved UiO 2005-10
 • Seksjonssjef Enhet for bedriftshelsetjeneste, UiO, 2011-13
 • Lege ved Seksjon for HMS, UiO, 2002-2011
 • Stipendiat, forsker og universitetslektor ved nåværende Institutt for helse og samfunn, 1993-2005
 • Dr. med., UiO  2002
 • Cand. med., UiO 1991

Verv

 • Medlem av Universitets og høyskolerådets fagstrategiske enhet for helse- og sosialfagutdanninger (UHR-HS), fra 2019
 • Medlem av programgruppen for medisin i utarbeidelsen av Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningen (RETHOS), fra 2018 
 • Medlem av arbeidsgruppen for medisin i Praksisprosjektet (Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning), 2015 
 • Nestleder Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO, 2008-10
 • Semesterleder 10. semester medisinstudiet, UiO, 2007-2015
 • Medlem av Faglig råd, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), 2010 (vara 2005-09)
 • Faglig medarbeider i Tidsskrift for den norske legeforening fra 2007
 • Undervisningsleder i allmennmedisin, 2000-03 
 • Medlem av komité som utredet forskerlinje ved Det medisinske fakultet, UiO, 1999

   

  Emneord: Utdanning, allmennmedisin, forskerskole, IKT i undervisning, legemidler, forskrivning, helseforskning

  Publikasjoner

  • Lunde, Lene; Moen, Anne; Jakobsen, Rune Bruhn; Møller, Britta; Rosvold, Elin Olaug & Brænd, Anja Maria (2022). A preliminary simulation‑based qualitative study of healthcare students’ experiences of interprofessional primary care scenarios. Advances in Simulation. ISSN 2059-0628. 7(1). doi: 10.1186/s41077-022-00204-5.
  • Svensberg, K.; Kalleberg, Birgitte Grøstad; Rosvold, E.O.; Mathiesen, Liv; Wøien, H. & Hove, L.H. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Interprofessional education on complex patients in nursing homes: a focus group study. BMC Medical Education. ISSN 1472-6920. 21(1). doi: 10.1186/s12909-021-02867-6. Fulltekst i vitenarkiv
  • Lunde, Lene; Moen, Anne; Jakobsen, Rune Bruhn; Rosvold, Elin Olaug & Brænd, Anja Maria (2021). Exploring healthcare students' interprofessional teamwork in primary care simulation scenarios: collaboration to create a shared treatment plan. BMC Medical Education. ISSN 1472-6920. 21. doi: 10.1186/s12909-021-02852-z. Fulltekst i vitenarkiv
  • Lunde, Lene; Baerheim, Anders; Johannessen, Ane; Aase, Ingunn; Almendingen, Kari & Andersen, Irene Aasen [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). Evidence of validity for the Norwegian version of the interprofessional collaborative competency attainment survey (ICCAS). Journal of Interprofessional Care. ISSN 1356-1820. s. 1–8. doi: 10.1080/13561820.2020.1791806. Fulltekst i vitenarkiv
  • Ore, Stephan; Rosvold, Elin Olaug & Hellesø, Ragnhild (2019). Lessons learned from introducing huddle boards to involve nursing staff in targeted observation and reporting of medication effect in a nursing home. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. Volume 2019(12), s. 43–50. doi: 10.2147/JMDH.S182872. Fulltekst i vitenarkiv
  • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2018). Patients´ and GPs´ expectations regarding healthcare-seeking behavior: a Norwegian comparative study. British Journal of General Practice Open. ISSN 2398-3795. doi: 10.3399/bjgpopen18X101615. Fulltekst i vitenarkiv
  • Sundseth, Anne Cathrine; Gjelstad, Svein; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2018). General practitioners' prescriptions of benzodiazepines, Z-hypnotics and opioid analgesics for elderly patients during direct and indirect contacts. A cross-sectional, observational study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 36(2), s. 115–122. doi: 10.1080/02813432.2018.1459164. Fulltekst i vitenarkiv
  • Grønddahl, Jan Robert; Fossdal, Øystein; Hauge-Iversen, Torgeir; Husebye, Einar; Rosvold, Elin Olaug & Kongshavn, Trygve (2018). Innleggelser i medisinsk avdeling – hvem legger inn og hvorfor. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(8), s. 727–733. doi: 10.4045/tidsskr.17.0516.
  • Nordhagen, Hans Petter; Harvey, Samuel B.; Rosvold, Elin Olaug; Bruusgaard, Dag; Blonk, Robbert & Mykletun, Arnstein (2017). Case-specific colleague guidance for general practitioners’ management of sickness absence. Occupational Medicine. ISSN 0962-7480. 67(8), s. 644–647. doi: 10.1093/occmed/kqx120.
  • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund; Björkelund, Cecilia; Kosunen, Elise; Thorgeirsson, Ofeigur & Vedsted, Peter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Differences in medical services in Nordic general practice: a comparative survey from the QUALICOPC study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 35(2), s. 153–161. doi: 10.1080/02813432.2017.1333323. Fulltekst i vitenarkiv
  • Spehar, Ivan; Sjøvik, Hege; Karevold, Knut Ivar; Rosvold, Elin Olaug & Frich, Jan C (2017). General practitioners' views on leadership roles and challenges in primary health care: a qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 35(1), s. 105–110. doi: 10.1080/02813432.2017.1288819. Fulltekst i vitenarkiv
  • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund; Melbye, Hasse; Rørtveit, Guri; Hetlevik, Irene & Rosvold, Elin Olaug (2016). Patient experiences and the association with organizational factors in general practice: Results from the Norwegian part of the international, multi-centre, cross-sectional QUALICOPC study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 16(428). doi: 10.1186/s12913-016-1684-z. Fulltekst i vitenarkiv
  • Lagerløv, Per; Rosvold, Elin Olaug; Holager, Tonja & Helseth, Sølvi (2016). How adolescents experience and cope with pain in daily life: A Qualitative study on ways to cope and the use of over-the-counter analgesics. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 6(3). doi: 10.1136/bmjopen-2015-010184. Fulltekst i vitenarkiv
  • Homlong, Lisbeth; Rosvold, Elin Olaug; Sagatun, Åse; Wentzel-Larsen, Tore & Haavet, Ole Rikard (2015). Living with mentally ill parents during adolescence: a risk factor for future welfare dependence? A longitudinal, population-based study. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 15(1). doi: 10.1186/s12889-015-1734-1. Fulltekst i vitenarkiv
  • Homlong, Lisbeth; Rosvold, Elin Olaug; Bruusgaard, Dag; Lien, Lars; Sagatun, Åse & Haavet, Ole Rikard (2015). A prospective population-based study of health complaints in adolescence and use of social welfare benefits in young adulthood. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 43(6), s. 629–637. doi: 10.1177/1403494815589862.
  • Halvorsen, Tori Flaatten; Haavet, Ole Rikard; Rydså, Birgit-Johanne; Skarbø, Tove & Rosvold, Elin Olaug (2014). Pasienterfaringer med allmennlegers oppfølging ved alvorlig spiseforstyrrelse. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(21), s. 2047–2051. doi: 10.4045/tidsskr.13.1222.
  • Halvorsen, Tori Flaatten; Rosvold, Elin Olaug; Rydså, Birgit-Johanne; Skarbø, Tove & Haavet, Ole Rikard (2014). Kommunikasjon om spiseforstyrrelsessymptomer på allmennlegekontoret. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(21), s. 2052–2056. doi: 10.4045/tidsskr.13.1223.
  • Gjelsvik, Bjørn E.; Straand, Jørund; Hunskaar, Steinar; Dalen, Ingvild & Rosvold, Elin Olaug (2014). Use and discontinued use of menopausal hormone therapy by healthy women in Norway: The Hordaland women's cohort study. Menopause. ISSN 1072-3714. 21(5), s. 459–468. doi: 10.1097/GME.0b013e3182a11f2d.
  • Skarstein, Siv; Rosvold, Elin Olaug; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holager, Tonja & Småstuen, Milada Cvancarova [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). High-frequency use of over-the-counter analgesics among adolescents: reflections of an emerging difficult life, a cross-sectional study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN 0283-9318. 28(1), s. 49–56. doi: 10.1111/scs.12039.
  • Homlong, Lisbeth; Rosvold, Elin Olaug & Haavet, Ole Rikard (2013). Can use of healthcare services among 15–16-year-olds predict an increased level of high school dropout? A longitudinal community study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. doi: 10.1136/bmjopen-2013-003125. Fulltekst i vitenarkiv
  • Hjerkinn, Bjørg; Lindbæk, Morten & Rosvold, Elin Olaug (2012). Behaviour among children of substance-abusing women attending a Special Child Welfare Clinic in Norway, as assessed by Child Behavior Checklist (CBCL). Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN 0283-9318. doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.01030.x.
  • Gjelsvik, Bjørn E.; Rosvold, Elin Olaug; Straand, Jørund; Dalen, Ingvild & Hunskaar, Steinar (2011). Symptom prevalence during menopause and factors associated with symptoms and menopausal age. Results from the Norwegian Hordaland Women's Cohort study. Maturitas. ISSN 0378-5122. 70(4), s. 383–390. doi: 10.1016/j.maturitas.2011.09.011.
  • Gjelsvik, Bjørn E.; Rosvold, Elin Olaug; Straand, Jørund; Dalen, Ingvild & Hunskaar, Steinar (2011). Factors associated with menopausal age and symptom burden in Norway. A prospective, population based study of the natural course of menopause. Maturitas. ISSN 0378-5122. 70(4), s. 383–390. doi: 10.1016/j.maturitas.2011.09.011.
  • Hjerkinn, Bjørg L; Lindbæk, Morten; Skogmo, Idar & Rosvold, Elin Olaug (2010). Neuropsychological screening of children of substance-abusing women attending a Special Child Welfare Clinic in Norway. Journal of Substance Abuse Treatment. ISSN 0740-5472. 5. doi: 10.1186/1747-597X-5-17.
  • Lagerløv, Per; Holager, Tanja; Holager, Tanja; Helseth, Sølvi & Rosvold, Elin O. (2009). Selvmedisinering med respetfrie smertestillende legemidler hos 15-16 åringer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. s. 1447–1450. doi: 10.4045/tidsskr.09.32759.
  • Holager, Tanja; Holager, Tanja; Lagerløv, Per; Helseth, Sølvi & Rosvold, Elin O (2009). Holdninger til reseptfrie smertestillende legemidler blant 15-16 åringer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. s. 1451–1454. doi: 10.4045/tidsskr.08.0513.
  • Helseth, Sølvi; Lagerløv, Per; Holager, Tanja; Johansen, Ola & Rosvold, Elin Olaug (2009). Ungdom og bruk av reseptfri smertestillende medisin. Vård i Norden. ISSN 0107-4083. 29(3 = 93), s. 28–31.
  • Hjerkinn, Bjørg; Rosvold, Elin Olaug & Lindbæk, Morten (2009). Neonatal findings among children of substance-abusing women attending a special child welfare clinic in Norway. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 37(7), s. 751–757. doi: 10.1177/1403494809342310.
  • Helseth, Sølvi; Holager, Tanja; Johansen, Ola; Rosvold, Elin Olaug & Lagerløv, Per (2009). Ungdoms forhold til reseptfri smertestillende medisin – kunnskap og holdninger. Vård i Norden. ISSN 0107-4083. 29(3), s. 28–31.
  • Grøndahl, Jan Robert & Rosvold, Elin Olaug (2008). Hypnosis as a treatment of chronic widespread pain in general practice: A randomized controlled pilot trial. BMC Musculoskeletal Disorders. ISSN 1471-2474. 9(1). doi: 10.1186/1471-2474-9-124.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Høye, Sigurd; Jensen, Siri; Sundseth, Anne Cathrine & Rosvold, Elin Olaug (2011). Allsangmedisin. Allmennmedisinsk sangbok og festskrift til Jørund Straand og Morten Lindbæk 60 år. Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-303-1736-5. 125 s.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Lundin, Knut Erik Aslaksen; Røsjø, Helge Rørvik; Myhren, Hilde; Kvale, Dag & Rosvold, Elin Olaug (2021). Legeutdanning i en pandemitid. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141. doi: 10.4045/tidsskr.21.0581.
  • Lunde, Lene; Moen, Anne; Jakobsen, Rune Bruhn; Brænd, Anja Maria & Rosvold, Elin Olaug (2020). Simulering styrker tverrfaglig samarbeid i helsefaglig utdanning.
  • Lunde, Lene; Brænd, Anja Maria; Jakobsen, Rune Bruhn; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2020). Simulation strengthens interprofessional collaboration for healthcare students in primary care.
  • Lunde, Lene; Moen, Anne; Jakobsen, Rune Bruhn & Rosvold, Elin Olaug (2019). Using simulation to train interprofessional collaboration for healthcare students in primary care.
  • Rosvold, Elin Olaug (2018). Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM).
  • Rosvold, Elin Olaug; Svensberg, Karin; Kalleberg, Birgitte; Mathiesen, Liv; Hellesø, Ragnhild & Hove, Lene Hystad (2018). SamPraks Research Project at UiO.
  • Rosvold, Elin Olaug & Galina, Helena (2018). Physician - heal thyself! .
  • Rosvold, Elin Olaug; Lunde, Lene & Moen, Anne (2018). Clinical assessment and interdisciplinary collaboration in primary care. Use of a massive, open, online course (MOOC) to train students and health personnel.
  • Os, Ingrid; Jensen, Helge Leander B.; Langballe, Mette Groseth; Rosvold, Elin Olaug & Grasmo-Wendler, Unn-Hilde (2018). På tide med egnethetstest for medisinstudenter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(12), s. 1–6. doi: 10.4045/tidsskr.18.0416.
  • Os, Ingrid; Langballe, Mette Groseth; Jensen, Helge Leander B.; Rosvold, Elin Olaug & Grasmo-Wendler, Unn-Hilde (2018). Opptak på medisinstudiet - Bør vi vurdere mer enn karakterer? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(12), s. 1157–1159. doi: 10.4045/tidsskr.18.0385.
  • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2018). How can a general practitioner help? Patients’ and doctors’ views on reasons for visiting a GP; results from Norway. .
  • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2018). Erfaringer med utvikling av en MOOC (massivt, åpent onlinekurs) for studenter og ansatte i primærhelsetjenesten.
  • Lunde, Lene; Moen, Anne; Egilsdottir, H. Ösp; Byermoen, Kirsten Røland; Wibe, Torunn & Eide, Hilde [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). KlinPrim – MOOC for systematisk klinisk vurdering og tverrfaglig samarbeid i primærhelsetjenesten.
  • Daka, Bledar; Weel, C. van; Rosvold, Elin Olaug; Hjortdal, Magnus & Sigurdsson, Johann Agust (2018). Turning general practitioners into researchers: how research schools can contribute to more and better PhDs in general practice. 23rd Wonca Europe Conference, 24th -27th of May 2018, Krakow, Poland.
  • Janson, Astri Letnes; Rosvold, Elin Olaug; Lunde, Lene & Moen, Anne (2018). MOOC -Styrke veiledningskompetanse i primærhelsetjenesten-.
  • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2018). Learning clinical assessment and interdisciplinary team collaboration in primary care. MOOC for healthcare practitioners and students. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN 0926-9630. 250. doi: 10.3233/978-1-61499-872-3-68. Fulltekst i vitenarkiv
  • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2017). MOOC – rettet mot livslang læring i arbeidslivet og helsevesenet.
  • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2017). Utvikling av artikkel - skriveseminar.
  • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2017). MOOC – utvikling av nye e-læringsressurser.
  • Lunde, Lene; Moen, Anne; Egilsdottir, H. Øsp; Byermoen, Kirsten Røland; Wibe, Torunn & Eide, Hilde [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). MOOC – Ny e-læringsressurs til studenter og ansatte i primærhelsetjenesten.
  • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2017). Differences in Nordic general practitioners´ participation in treatment and follow-up of common medical conditions.
  • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2017). Nordic general practitioners´ role in the treatment and follow-up of common medical conditions.
  • Getz, Linn Okkenhaug; Hjørleifsson, Stefan; heath, iona; Maguire, Niamh & Rosvold, Elin Olaug (2017). Key Writings in General Practice: The Core of a Discipline and Formation of its Practitioners.
  • Nielsen, Helena Galina & Rosvold, Elin Olaug (2017). Physician heal thyself.
  • Spehar, Ivan; Klev, Nils Kristian; Rokstad, Kirsten Skinlo; Rosvold, Elin Olaug & Frich, Jan C (2017). Ledelseskurs for leger i primærhelsetjenesten. Utposten. ISSN 0800-5680. 46(6), s. 42–43.
  • Frich, Jan C; Breivik, Jarle; Lundin, Knut Erik Aslaksen; Rosvold, Elin Olaug & Os, Ingrid (2017). Valgfrie emner i medisinstudiet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(20), s. 1–5. doi: 10.4045/tidsskr.17.0549.
  • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2016). Procedures, tests and medical equipment in Nordic general practice.
  • Rosvold, Elin Olaug & Moen, Anne (2016). Systematisk klinisk undersøkelse av eldre. MOOC for ansatte og studenter i primærhelsetjenesten.
  • Rosvold, Elin Olaug; Ruths, Sabine; Janssen, S & Straand, Jørund (2016). Turning general practitioners into researchers. Experiences from the Norwegian research school in general practice.
  • Rosvold, Elin Olaug (2016). Orientering om Nasjonal forskerskole i allmennmedisin.
  • Rosvold, Elin Olaug (2016). Hvordan lykkes med en forskerskole? Utdrag fra NAFALMs midtveisevaluering.
  • Rosvold, Elin Olaug (2016). Hvordan lykkes med en forskerskole?
  • Rosvold, Elin Olaug; Ruths, Sabine; Janssen, Siri Evju & Straand, Jørund (2016). Turning general practitioners into researchers. Experiences from The Norwegian Research School in General Practice (NAFALM).
  • Rosvold, Elin Olaug; Straand, Jørund; Ruths, Sabine; Klovning, Atle; Sigurdsson, Johann Agust & Melbye, Hasse [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Research training in general practice. Experience from the Norwegian Research School in General Practice.
  • Frich, Jan C; Wium, Kristin; Røine, Linda Kristin; Breivik, Jarle; Lundin, Knut Erik Aslaksen & Rosvold, Elin Olaug (2016). Implementing elective courses in the basic Medical curriculum at the University of Oslo.
  • Rosvold, Elin Olaug; Straand, Jørund; Kvalvaag, Gunnar & Os, Ingrid (2015). Clinical rotations in nursing homes in medical education.
  • Janssen, Siri Evju & Rosvold, Elin Olaug (2015). Nasjonal forskerskole i allmennmedisin – en suksesshistorie. Utposten. ISSN 0800-5680. s. 42–43.
  • Eide, Torunn Bjerve; Melbye, Hasse; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2015). Are patient experiences in general practice affected by independent organizational factors?
  • Rosvold, Elin Olaug & Ruths, Sabine (2014). Presentasjon av sammendragene fra forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 23.10.2014. Utposten. ISSN 0800-5680.
  • Eide, Torunn Bjerve; Melbye, Hasse; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2014). Norske allmennlegers arbeidshverdag – hva skjer på legekontorene og hvordan opplever pasientene det?
  • Rosvold, Elin Olaug (2014). The Norwegian Research School in General Practice.
  • Rosvold, Elin Olaug (2014). Presentasjon av Nasjonal forskerskole i allmennmedisin.
  • Rosvold, Elin Olaug (2014). Om Nasjonal forskerskole i allmennmedisin.
  • Homlong, Lisbeth; Haavet, Ole Rikard & Rosvold, Elin Olaug (2013). KAN BRUK AV HELSETJENESTER HOS 15–16-ÅRINGER PREDIKERE ØKT RISIKO FOR SKOLEFRAFALL? EN LONGINTUDINELL POPULASJONS-BASERT STUDIE. .
  • Homlong, Lisbeth; Haavet, Ole Rikard & Rosvold, Elin Olaug (2013). Can use of health care services among 15–16-year-olds predict an increased level of high school dropout? A longitudinal community study. .
  • Rosvold, Elin Olaug (2013). Informasjon om nasjonale forskerskoler.
  • Rosvold, Elin Olaug (2013). Orientering om Nasjonal forskerskole i allmennmedisin.
  • Halvorsen, Tori Flaatten; Haavet, Ole Rikard & Rosvold, Elin Olaug (2012). Hva skjer i møtene mellom allmennlegen og pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse? En studie om pasientenes erfaringer i møte med allmennlegen. Utposten. ISSN 0800-5680. s. 34–34.
  • Østrem, Anders; Henrichsen, Svein Høegh; Lagerløv, Per & Rosvold, Elin Olaug (2012). Kunnskap om kronisk obstruktiv lungesykdom hos norske allmennleger. Utposten. ISSN 0800-5680. s. 36–36.
  • Gjelsvik, Bjørn E.; Dalen, Ingvild; Hunskaar, Steinar; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2012). Use of hormone therapy (HT) in a Norwegian Cohort of healthy women. Factors associated with HT use and prevalence of symptoms after treatment cessation. Utposten. ISSN 0800-5680. s. 37–37.
  • Rosvold, Elin Olaug & Ruths, Sabine (2012). Presentasjon av sammendragene fra forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25.10.2012. Utposten. ISSN 0800-5680.
  • Rosvold, Elin Olaug & Ruths, Sabine (2012). Presentasjon av sammendragene fra Forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober 2012. Utposten. ISSN 0800-5680. s. 33–39.
  • Østrem, Anders; Henrichsen, Svein H; Rosvold, Elin Olaug & Lagerløv, Per (2011). Basic knowledge of COPD, spirometry and smoking cessation in Norway.
  • Rosvold, Elin Olaug (2011). Teaching general practice in Norway.
  • Rosvold, Elin Olaug & Ruths, Sabine (2010). Presentasjon av sammendragene fra forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 28. oktober 2010. Utposten. ISSN 0800-5680.
  • Lagerløv, Per; Holager, Tanja; Helseth, Sølvi & Rosvold, Elin Olaug (2010). Smerte, ungdom og selvmedisinering.
  • Hjerkinn, Bjørg; Lindbæk, Morten & Rosvold, Elin Olaug (2010). Neuropsychological development and behavioural assessment of children of substance abusing women attending a Special Child Welfare Clinic in Norway. Utposten. ISSN 0800-5680.
  • Hjerkinn, Bjørg; Lindbæk, Morten; Rosvold, Elin Olaug & Skogemo, Idar (2010). Neuropsychological screening and behaviour assessment of children of substance abusing women attending a Special Child Welfare Clinic in Norway.
  • Gjelsvik, Bjørn E.; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2010). Kvinnekohorten – en longitudinell studie om kvinners overgangsalder.
  • Hjerkinn, Bjørg; Lindbæk, Morten & Rosvold, Elin Olaug (2010). Neuropsychological development and behavioural assessment of children of substance abusing women attending a Special Child Welfare Clinic in Norway.
  • Rosvold, Elin Olaug & Ruths, Sabine (2010). Presentasjon av sammendragene fra forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25.10.2010. Utposten. ISSN 0800-5680.
  • Hjerkinn, Bjørg; Rosvold, Elin Olaug & Lindbæk, Morten (2009). Neonatal findings among children of substance abusing women attending a Special Child Welfare Clinic in Norway.
  • Rueness, Janne; Stenstrøm, Arne A; Olsen, Rune & Rosvold, Elin Olaug (2009). Use of analgesics among university students in Oslo,Norway. A longitudinal study.
  • Rosvold, Elin Olaug; Lagerløv, Per; Holager, Tanja & Helseth, Sølvi (2009). Factors associated with high OTC-analgesics use among adolescents.
  • Grøndahl, Jan Robert & Rosvold, Elin Olaug (2008). Hypnose som behandlingsform ved kroniske utbredte muskelsmerter i allmennpraksis - en pilot-studie. Utposten. ISSN 0800-5680.
  • Setekleiv, Geirr Halvor; de Lange , Thomas; Furuholmen, Christine & Rosvold, Elin Olaug (2008). Finn Samhandlingspasienten! Samhandlingsprosjekt mellom første og andrelinjetjenesten. Utposten. ISSN 0800-5680.
  • Rosvold, Elin Olaug & Høye, Sigurd (2008). Presentasjon av sammendragene fra forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 29.10.08. Utposten. ISSN 0800-5680. s. 38–41.
  • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2019). General Practitioners´ and patients´ experiences and expectations. A cross-sectional study from Norwegian and Nordic general practice. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8377-520-4.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 17. aug. 2022 17:42

  Prosjekter