Hilde Irene Nebb

Visedekan for innovasjon og internasjonalisering
Bilde av Hilde Irene Nebb
English version of this page
Telefon +47-22845308
Mobiltelefon +47-41552925
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 0372 Oslo
Postadresse Seksjon for ledelse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo

Visedekan for innovasjon og internasjonalisering

Visedekan for innovasjon og internasjonalisering ved Det medisinske fakultet i perioden 2019–2022.

Faglige interesser

Mine overordnede interesser er

 • Transkripsjonsfaktorer (kjernereseptorer) og genregulering i kontroll av fett- og sukker-metabolismen i helse og sykdom
 • Sektorsamarbeid mellom akademia, helse og næringslivet
 • Karriereutvikling av unge forskere

Bakgrunn

Jeg er Cand. Scient i cellebiologi (1989), Dr.Philos fra Det medisinske fakultet (1993), Professor ved Det medisinske fakultet (2005) med fokus på næringsstoffer og hvordan disse påvirker våre gener i reguleringen av energibalansen og livsstilsrelaterte sykdommer.

Fra 2011 til 2018 har jeg vært prodekan for forskning og fra 2019 til 2022 er jeg visedekan for innovasjon og internasjonalisering ved Det medisinske fakultetet. Jeg har hatt overordnet faglig ledelse av det forskningsstrategiske arbeidet ved fakultetet og mine overordnede mål har vært og er:

 • å skape gode rammevilkår for våre forskere for økt internasjonal konkurransekraft og verdiskapning
 • å styrke tverrfaglig forskingssamarbeid innad på fakultetet, mellom fakulteter på UiO og nasjonalt
 • å bidra til å etablere gode, velfungerende samhandlingsarenaer mellom sektorene akademia, helse og næring
 • å styrke kvalitet og faglig innhold i vårt doktorgradsprogram.
 • å karriereutvikle våre unge forskere ved fakultetet og som også er lokalisert i forskergrupper i våre universitetssykehus.
  I 2015 ble derfor Norges første karrieutviklingsprogram for postdoktorer etablert.
  I 2016 ble Helseinnovatørskolen etablert i tett samarbeid med næringsklyngen Nansen Neuroscience Network, NTNU og Karolinska Institutet, Sverige for å gi våre unge forskere kunnskap og verktøy om hvordan man tar en forskningside til entreprenørskap.

Fra 2014 har jeg ledet EU-prosjektet Scientia Fellows, SF I og II som er samfinansiert fra henholdsvis EUs FP7- og Horisont 2020-programmene.

 • SF er et internasjonalt (karriere) utvekslingsprogram for unge forskertalenter på postdoktoktornivå (inngående og utgående) innen livsvitenskap og helse, med tett samarbeid mellom akademia, næringsliv og helsesektoren.
 • I SF I (2014-2019) har vi ansatt 82 fellows (180 årsverk) fra 33 forskjellige land.
 • I SF II (2019-2024) har vi tilgjengelig 250 årsverk.

Styreverv/utvalg

 • Styremedlem Forskningsparken (OsloTech) (2003-2007)
 • Styremedlem Natural ASA (2006-2007)
 • Styremedlem EMBIO (livsvitenskap UiO satsingen) (2006-2008)
 • Styremedlem Medcoast Scandinavia (2008-2010)
 • Styremedlem i FUGE-styret (2009-2011), Norges Forskningsråd (Oppgave: Etablere nasjonale forskingsinfrastruktur kjernefasiliteter innen bioteknologi) FUGE programmet var ett av seks store programmer i NFR
 • Styremedlem Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet (2011-2018)
 • Styreleder Senter for fremragende forskning, CIR (Center for Immune Regulation) (2011-2017)
 • Styreleder Senter for fremragende forskning, CCB (Center for Cancer Biology) (2011-2017)
 • Styreleder Senter for fremragende forskning, NORMENT (Center for Norwegian Mental Health) (2013-2017)
 • Styremedlem i Norway Health Tech (2019-)
 • Styremedlem i Inven2 (2019-)
 • Medlem forskningsinfrastrukturutvalget OUS (2019-)
 • Innovasjonsutvalget OUS (2016-)

Som prodekan for forskning styreverv/utvalg:

 • Styremedlem UiO:MLS (livsvitenskap UiO satsingen) (2011-2014)
 • Nestleder i UiO:livsvitenskapsstyret (2014-2018)
 • Samarbeidsorganet (SO) mellom UiO/Helse-Sør-ØSt RHF (2011-2018)
 • Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet (2011-2018)
 • Forskningsutvalget OUS (nestleder fra 2015) (2011-2018)
 • Ledet styringsgruppe i regi av SO som jobbet for å øke samarbeidsflaten i sektorsamarbeidet mellom UiO (Medfak, Institutt for klinisk medisin) og OUS (2015-2018)
 • Regionalt forskningsutvalg, Helse-Sør-Øst RHF (2011-2018)
 • Arbeidsutvalget Forskningsutvalget (2011-2018), nestleder (2015-2018)
 • Forskningsinfrastrukturutvalget UiO (2015-2018)
 • Forum for forskningsdekaner (2011-2018)
 • Forskningsrådets rådgivende utvalg innen EU helse (2011-2018)
Emneord: Ledelse, Molekylær ernæring, Næringsstoffer, Metabolisme, energibalanse, Livsstilssykdommer, Diabetes og hormoner, Livsvitenskap

Publikasjoner

  Weedon-Fekjaer MS, Dalen KT, Solaas K, Staff AC, Duttaroy AK, Nebb HI. Activation of LXR increases acyl-CoA synthase activity through direct regulation of ACSL3 in human placental trophoblast cells.  J Lipid Res. (2010) Sep;31(9):818-24.

Anthonisen EH, Berven L, Holm S, Nygård M, Nebb HI* and Grønning-Wang LM*. The Nuclear Receptor LXR is O-GlcNAc Modified in Response to Glucose. J Biol Chem. (2010) Jan 15;285(3):1607-15 [* contributed Equally].

Dalen, K. T., Dahl, T., Holter, E., Arntsen, BM., Londos, C., Sztalryd, C., and Nebb, HI LSDP5 is a PAT protein specifically expressed in fatty acid oxidizing tissues. Biochim Biophys Acta Lipids. (2007) Feb;1771(2):210-27, 2007.

Dalen, K. T., Ulven, S. M., Arntsen, B. M., Solaas, K., and Nebb, HI. Adipose differentiation-related protein is a fasting induced PAT protein that facilitates lipid accumulation in liver J Lipid Res. (2006) May;47(5):931-43.

Ulven, S. M., Dalen, K. T., Gustafsson, J. A., and Nebb, HI. Tissue-specific autoregulation of the LXRalpha gene facilitates induction of apoE in mouse adipose tissue.Journal of Lipid Research (2004) 45(11): 2052-2062.

Dalen, K. T., Schoonjans, K., Ulven, S. M., Weedon-Fekjaer, M. S., Bentzen, T. G., Koutnikova, H., Auwerx, J., and Nebb, HI.  Adipose tissue expression of the lipid droplet-associating proteins S3-12 and perilipin is controlled by peroxisome proliferator-activated receptor-gamma. Diabetes  (2004) 53(5): 1243-1252.

Dalen, K. T., Ulven, S. M., Bamberg, K., Gustafsson, J. A., and Nebb, HI.  Expression of the insulin-responsive glucose transporter GLUT4 in adipocytes is dependent on liver X receptor alpha. J Biol Chemistry (2003) 278(48): 48283-48291.

Juvet, L. K., Andresen, S. M., Schuster, G. U., Dalen, K. T., Tobin, K. A., Hollung, K., Haugen, F., Jacinto, S., Ulven, S. M., Bamberg, K., Gustafsson, J. A., and Nebb, HI.  On the role of liver X receptors in lipid accumulation in adipocytes. Molecular Endocrinology (2003) 17(2): 172-182.

Tobin, K. A., Ulven, S. M., Schuster, G. U., Steineger, H. H., Andresen, S. M., Gustafsson, J. A., and Nebb, HI. Liver X receptors as insulin-mediating factors in fatty acid and cholesterol biosynthesis. J Biol Chemistry (2002) 277(12): 10691-10697.

Tobin, K. A., Steineger, H. H., Alberti, S., Spydevold, O., Auwerx, J., Gustafsson, J. A., and Nebb, HI. Cross-talk between fatty acid and cholesterol metabolism mediated by liver X receptor-alpha. Molecular Endocrinology (2000) 14(5): 741-752.

 

 • Fan, Qiong; Nørgaard, Rikke Christine; Grytten, Ivar; Ness, Cecilie; Lucas, Christin; Vekterud, Kristin; Södling, Helen; Matthews, Jason; Lemma, Roza Berhanu; Gabrielsen, Odd Stokke; Bindesbøll, Christian; Ulven, Stine Marie; Nebb, Hilde Irene; Grønning-Wang, Line Mariann & Sæther, Thomas (2020). LXRα Regulates ChREBPα Transactivity in a Target Gene-Specific Manner through an Agonist-Modulated LBD-LID Interaction. Cells.  ISSN 2073-4409.  9(5), s 1- 26 . doi: 10.3390/cells9051214 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arnesen, Liv Henriette; Haj Yasein, Nadia; Tungen, Jørn Eivind; Södling, Helen; Matthews, Jason; Paulsen, Steinar M; Nebb, Hilde Irene; Sylte, Ingebrigt; Hansen, Trond Vidar & Sæther, Thomas (2019). Molecular modelling, synthesis, and biological evaluations of a 3,5-disubstituted isoxazole fatty acid analogue as a PPARα-selective agonist. Bioorganic & Medicinal Chemistry.  ISSN 0968-0896.  27(18), s 4059- 4068 . doi: 10.1016/j.bmc.2019.07.032 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fan, Qiong; Nørgaard, Rikke Christine; Grytten, Ivar; Ness, Cecilie Maria; Lucas, Christin; Vekterud, Kristin; Soedling, Helen; Matthews, Jason; Lemma, Roza Berhanu; Gabrielsen, Odd Stokke; Bindesbøll, Christian; Ulven, Stine Marie; Nebb, Hilde Irene; Grønning-Wang, Line Mariann & Sæther, Thomas (2019). Open the LID: LXRα regulates ChREBPα transactivity in a target gene-specific manner through an agonist-modulated LBD-LID interaction. BioRxiv.  ISSN 0362-4331. . doi: 10.1101/2019.12.20.869974 Vis sammendrag
 • Gomez, Alvin; Bindesbøll, Christian; Somisetty, Venkata Satheesh; Grimaldi, Giulia; Hutin, David; MacPherson, Laura; Ahmed, Shaimaa; Tamblyn, Laura; Cho, Tiffany; Nebb, Hilde Irene; Moen, Anders; Anonsen, Jan Haug; Grant, Denis M & Matthews, Jason (2018). Characterization of TCDD-inducible poly-ADP-ribose polymerase (TIPARP/ARTD14) catalytic activity. Biochemical Journal.  ISSN 0264-6021.  475(23), s 3827- 3846 . doi: 10.1042/BCJ20180347 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sæther, Thomas; Paulsen, Steinar M; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders; Aursnes, Marius; Holen, Torgeir; Hansen, Trond Vidar & Nebb, Hilde Irene (2018). Synthesis and biological evaluations of marine oxohexadecenoic acids: PPARα/γ dual agonism and anti-diabetic target gene effects. European Journal of Medicinal Chemistry.  ISSN 0223-5234.  155, s 736- 753 . doi: 10.1016/j.ejmech.2018.06.034 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fan, Qiong; Nørgaard, Rikke Christine; Bindesbøll, Christian; Lucas, Christin; Dalen, Knut Tomas; Babaie, Eshrat; Itkonen, Harri; Matthews, Jason; Nebb, Hilde Irene & Grønning-Wang, Line Mariann (2017). LXR? regulates hepatic ChREBP? activity and lipogenesis upon glucose, but not fructose feeding in mice. Nutrients.  ISSN 2072-6643.  9(7) . doi: 10.3390/nu9070678
 • Haj Yasein, Nadia; Berg, Ole; Jerneren, Fredrik; Refsum, Helga; Nebb, Hilde Irene & Dalen, Knut Tomas (2017). Cysteine deprivation prevents induction of peroxisome proliferator-activated receptor gamma-2 and adipose differentiation of 3T3-L1 cells. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids.  ISSN 1388-1981.  1862(6), s 623- 635 . doi: 10.1016/j.bbalip.2017.02.009
 • Moldes-Anaya, Angel; Sæther, Thomas; Uhlig, Silvio; Nebb, Hilde Irene; Larsen, Terje; Eilertsen, Hans Christian & Paulsen, Steinar Martin (2017). Two Isomeric C16 Oxo-Fatty Acids from the Diatom Chaetoceros karianus Show Dual Agonist Activity towards Human Peroxisome Proliferator-Activated Receptors (PPARs) α/γ. Marine Drugs.  ISSN 1660-3397.  15(148) . doi: 10.3390/md15060148 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bindesbøll, Christian; Tan, Susanna; Bott, Debbie; Cho, Tiffany; Tamblyn, Laura; MacPherson, Laura; Grønning-Wang, Line Mariann; Nebb, Hilde Irene & Matthews, Jason (2016). TCDD-inducible poly-ADP-ribose polymerase (TIPARP/PARP7) mono-ADP-ribosylates and co-activates liver X receptors. Biochemical Journal.  ISSN 0264-6021.  473(7), s 899- 910 . doi: 10.1042/BJ20151077
 • Drevinge, Christina; Dalen, Knut Tomas; Mannila, Maria Nastase; Täng, Margareta Scharin; Ståhlman, Marcus; Klevstig, Martina; Lundqvist, Annika; Mardani, Ismena; Haugen, Fred; Fogelstrand, Per; Adiels, Martin; Asin-Cayuela, Jorge; Ekestam, Charlotte; Gådin, Jesper R; Lee, Yun K; Nebb, Hilde Irene; Svedlund, Sara; Johansson, Bengt R; Hulten, Lillemor Mattsson; Romeo, Stefano; Redfors, Björn; Omerovic, Elmir; Levin, Max; Gan, Li; Eriksson, Per; Andersson, Linda; Ehrenborg, Ewa; Kimmel, Alan R; Boren, Jan & Levin, M (2016). Perilipin 5 is protective in the ischemic heart. International Journal of Cardiology.  ISSN 0167-5273.  219, s 446- 454 . doi: 10.1016/j.ijcard.2016.06.037
 • Bindesbøll, Christian; Fan, Qiong; Nørgaard, Rikke Christine; MacPherson, Laura; Ruan, Hai-Bin; Wu, Jing; Pedersen, Thomas Å; Steffensen, Knut R.; Yang, Xiaoyong; Matthews, Jason; Mandrup, Susanne; Nebb, Hilde Irene & Grønning-Wang, Line Mariann (2015). Liver X receptor regulates hepatic nuclear O-GlcNAc signaling and carbohydrate responsive element-binding protein activity[S. Journal of Lipid Research.  ISSN 0022-2275.  56, s 771- 785 . doi: 10.1194/jlr.M049130
 • Halvorsen, Bente; Holm, Sverre; Yndestad, Arne; Scholz, Hanne; Sagen, Ellen Lund; Nebb, Hilde Irene; Holven, Kirsten Bjørklund; Dahl, Tuva Børresdatter & Aukrust, Pål (2014). Interleukin-10 increases reverse cholesterol transport in macrophages through its bidirectional interaction with liver X receptor α. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC.  ISSN 0006-291X.  450(4), s 1525- 1530 . doi: 10.1016/j.bbrc.2014.07.036
 • Bindesbøll, Christian; Berg, Ole; Arntsen, Borghild M; Nebb, Hilde Irene & Dalen, Knut Tomas (2013). Fatty acids regulate perilipin5 in muscle by activating PPARdelta. Journal of Lipid Research.  ISSN 0022-2275.  54(7), s 1949- 1963 . doi: 10.1194/jlr.M038992
 • Grønning-Wang, Line Mariann; Bindesbøll, Christian & Nebb, Hilde Irene (2013). The role of liver X receptor in hepatic de novo lipogenesis and cross-talk with insulin and glucose signaling, In Rodrigo Valenzuela Baez (ed.),  Lipid metabolism.  IntechOpen.  ISBN 978-953-51-0944-0.  kapittel 4.  s 61 - 90
 • Haj-Yasein, Nadia Nabil; Dalen, Knut Tomas; Berg, Ole; Bastani, Nasser Ezzatkhah; Refsum, Helga & Nebb, Hilde Irene (2013). Low Cysteine Interferes With PPARγ Activity And Reduces Adipocyte Differentiation. The Journal of Inherited Metabolic Disease (JIMD).  ISSN 0141-8955.  36, s S44 . doi: 10.1007/s10545-013-9631-1
 • Lei, Peng; Baysa, Anton; Nebb, Hilde Irene; Valen, Guro; Skomedal, Tor; Osnes, Jan-Bjørn; Yang, Zaiqing & Haugen, Fred (2013). Activation of liver X receptors in the heart leads to accumulation of intracellular lipids and attenuation of ischemia-reperfusion injury. Basic Research in Cardiology.  ISSN 0300-8428.  108 . doi: 10.1007/s00395-012-0323-z
 • Boergesen, Michael; Pedersen, Thomas Åskov; Gross, Barbara; van Heeringen, Simon J.; Hagenbeek, Dik; Bindesbøll, Christian; Caron, Sandrine; Lalloyer, Fanny; Steffensen, Knut R.; Nebb, Hilde Irene; Gustafsson, Jan Åke; Stunnenberg, Handrik G.; Staels, Bart & Mandrup, Susanne (2012). Genome-Wide Profiling of Liver X Receptor, Retinoid X Receptor, and Peroxisome Proliferator-Activated Receptor alpha in Mouse Liver Reveals Extensive Sharing of Binding Sites. Molecular and Cellular Biology.  ISSN 0270-7306.  32(4), s 852- 867 . doi: 10.1128/MCB.06175-11
 • Boergesen, M; Pedersen, T. A.; Gross, B; van Heeringen, S. J.; Hagenbeek, D; Bindesbøll, Christian; Caron, S; Lalloyer, F; Steffensen, KR; Nebb, Hilde Irene; Gustafsson, J. A.; Stunnenberg, HG; Staels, B & Mandrup, S (2011). Genome-wide profiling of LXR, RXR and PPARα in mouse liver reveals extensive sharing of binding sites. Molecular and Cellular Biology.  ISSN 0270-7306. . doi: 10.1128/​MCB.06175-11 Vis sammendrag
 • Wang, Yun Yong; Ryg, Una; Dahle, Maria Krudtaa; Steffensen, Knut Rune; Thiemermann, Christoph; Chaudry, Irshad H.; Reinholt, Finn P.; Collins, Jon L.; Nebb, Hilde Irene; Aasen, Ansgar Oddne; Gustafsson, Jan-Åke & Wang, Jacob Edward (2011). Liver X Receptor Protects against Liver Injury in Sepsis Caused by Rodent Cecal Ligation and Puncture. Surgical Infections.  ISSN 1096-2964.  12(4), s 283- 289 . doi: 10.1089/sur.2010.066
 • Anthonisen, Elin Holter; Berven, Lise; Holm, Sverre; Nygard, M; Nygård, Maria Torvund; Nebb, Hilde Irene & Grønning-Wang, Line Mariann (2010). Nuclear Receptor Liver X Receptor Is O-GlcNAc-modified in Response to Glucose. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  285(3), s 1607- 1615 . doi: 10.1074/jbc.M109.082685
 • Dahl, Tuva Børresdatter; Haukeland, John Willy; Yndestad, Arne; Ranheim, Trine; Gladhaug, Ivar Prydz; Damås, Jan Kristian; Haaland, Therese Kristina; Løberg, Else Marit; Arntsen, Borghild M; Birkeland, Kåre I.; Bjøro, Kristian; Ulven, Stine Marie; Zbigniew, Konopski; Nebb, Hilde Irene; Aukrust, Pål & Halvorsen, Bente (2010). Intracellular Nicotinamide Phosphoribosyltransferase Protects against Hepatocyte Apoptosis and Is Down-Regulated in Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.  ISSN 0021-972X.  95(6), s 3039- 3047 . doi: 10.1210/jc.2009-2148
 • Holm, Sverre; Voshol, Peter; Gustafsson, Jan Åke & Nebb, Hilde Irene (2010). LXR beta deficient mice have reduced hepatic insulin clearance during hyperinsulinemic euglucemic clamp. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC.  ISSN 0006-291X.  392(3), s 436- 441 . doi: 10.1016/j.bbrc.2010.01.042
 • Solaas, Karianne; Legry, Vanessa; Retterstøl, Kjetil; Berg, Paul Ragnar; Holven, Kirsten Bjørklund; Ferrieres, Jean; Amouyel, Philippe; Lien, Sigbjørn; Romeo, Javier; Valtuena, Jara; Widhalm, Kurt; Ruiz, Jonatan; Dallongeville, Jean; Tonstad, Serena; Rootwelt, Helge; Halvorsen, Bente; Nenseter, Marit Sofie; Birkeland, Kåre I.; Thorsby, Per Medbøe; Meirhaeghe, Aline & Nebb, Hilde Irene (2010). Suggestive evidence of associations between liver X receptor beta polymorphisms with type 2 diabetes mellitus and obesity in three cohort studies: HUNT2 (Norway), MONICA (France) and HELENA (Europe). BMC Medical Genetics.  ISSN 1471-2350.  11(144) . doi: 10.1186/1471-2350-11-144
 • Weedon, Mina Susanne; Dalen, Knut Tomas; Solaas, Karianne; Staff, Anne Cathrine; Duttaroy, Asim K. & Nebb, Hilde Irene (2010). Activation of LXR increases acyl-CoA synthetase activity through direct regulation of ACSL3 in human placental trophoblast cells. Journal of Lipid Research.  ISSN 0022-2275.  51(7), s 1886- 1896 . doi: 10.1194/jlr.M004978
 • Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Johnsen, Guro Mørk; Anthonisen, Elin Holter; Sugulle, Meryam; Nebb, Hilde Irene; Duttaroy, Asim K. & Staff, Anne Cathrine (2010). Expression of Liver X Receptors in Pregnancies Complicated by Preeclampsia. Placenta.  ISSN 0143-4004.  31(9), s 818- 824 . doi: 10.1016/j.placenta.2010.06.015 Vis sammendrag
 • Qin, Yan; Dalen, Knut Tomas; Gustafsson, Jan Åke & Nebb, Hilde Irene (2009). Regulation of hepatic fatty acid elongase 5 by LXRalpha-SREBP-1c. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids.  ISSN 1388-1981.  1791(2), s 140- 147 . doi: 10.1016/j.bbalip.2008.12.003
 • Dalen, Knut Tomas; Dahl, Tuva Børresdatter; Holter, Elin; Arntsen, Borghild M; Londos, C; Sztalryd, C & Nebb, Hilde Irene (2007). LSDP5 is a PAT protein specifically expressed in fatty acid oxidizing tissues. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids.  ISSN 1388-1981.  1771, s 210- 227 . doi: 10.1016/j.bbalip.2006.11.011
 • Dalen, Knut Tomas; Ulven, Stine Marie; Arntsen, Borghild M; Solaas, Karianne & Nebb, Hilde Irene (2006). PPAR alpha activators and fasting induce the expression of adipose differentiation-related protein in liver. Journal of Lipid Research.  ISSN 0022-2275.  47, s 931- 943
 • Kase, Eili Tranheim; Andersen, Bård; Nebb, Hilde Irene; Rustan, Arild & Thoresen, G. Hege (2006). 22-Hydroxycholesterols regulate lipid metabolism differently than T0901317 in human myotubes. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids.  ISSN 1388-1981.  1761, s 1515- 1522

Se alle arbeider i Cristin

 • Fan, Qiong; Nørgaard, Rikke Christine; Grytten, Ivar; Ness, Cecilie Maria; Lucas, Christin; Vekterud, Kristin; Södling, Helen; Matthews, Jason; Lemma, Roza Berhanu; Gabrielsen, Odd Stokke; Bindesbøll, Christian; Ulven, Stine Marie; Nebb, Hilde Irene; Grønning-Wang, Line Mariann & Sæther, Thomas (2019). LXRα interacts with the glucose-sensing transcription factor ChREBPα to regulate its transcriptional activity.. Vis sammendrag
 • Fan, Qiong; Nørgaard, Rikke Christine; Grytten, Ivar; Ulven, Stine Marie; Lucas, Christin; Bindesbøll, Christian; Lemma, Roza Berhanu; Gabrielsen, Odd Stokke; Grønning-Wang, Line Mariann; Nebb, Hilde Irene & Sæther, Thomas (2018). LXRα interacts with the glucose-sensing transcription factor ChREBPα and increases its transcriptional activity.
 • Fan, Qiong; Nørgaard, Rikke Christine; Ulven, Stine Marie; Lucas, Christin; Bindesbøll, Christian; Grønning-Wang, Line Mariann; Nebb, Hilde Irene & Sæther, Thomas (2018). Exploring the functional importance of a transcriptional cholesterol/sugar switch in liver.
 • Nørgaard, Rikke Christine; Fan, Qiong; Lucas, Christin; Grønning-Wang, Line Mariann; Nebb, Hilde Irene & Sæther, Thomas (2017). LXRα interacts with the glucose-sensing transcription factor ChREBPα and increases its transcriptional activity.
 • Sæther, Thomas; Moldes-Anaya, Angel; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders; Paulsen, Steinar M; Sylte, Ingebrigt; Hansen, Trond Vidar & Nebb, Hilde Irene (2016). Anti-diabetic activity from marine lipids: new anti-diabetic drugs.
 • Bindesbøll, Christian; Tan, Susanna; MacPherson, Laura; Moen, Anders; Anonsen, Jan Haug; Grønning-Wang, Line Mariann; Nebb, Hilde Irene & Matthews, Jason (2015). TIPARP MONO-ADP-RIBOSYLATES & INCREASES LIVER X RECEPTOR TRANSACTIVATION.
 • Sæther, Thomas; Moldes-Anaya, Angel; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders; Paulsen, Steinar Martin; Sylte, Ingebrigt; Hansen, Trond Vidar & Nebb, Hilde Irene (2015). Anti-diabetic activity from marine lipids: new anti-diabetic drugs.
 • Bindesbøll, Christian; Berg, Ole; Arntsen, Borghild M; Nebb, Hilde Irene & Dalen, Knut Tomas (2014). Fatty acids regulate perilipin5 in muscle by activating PPARdelta.
 • Dalen, Knut Tomas; Haj-Yasein, Nadia Nabil; Berg, Ole; Refsum, Helga & Nebb, Hilde Irene (2014). Cysteine and adipocyte differentiation.
 • Sæther, Thomas; Moldes-Anaya, Angel; Norrheim-Larsen, Laila; Larsen, Terje; Paulsen, Steinar M & Nebb, Hilde Irene (2014). Two near identical oxylipins from the diatom Chaetoceros karianus show isoform-specific agonist activity towards human peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs).
 • Bindesbøll, Christian; Fan, Qiong; Sæther, Thomas; Dalen, Knut Tomas; Nebb, Hilde Irene & Grønning-Wang, Line Mariann (2013). Nuclear receptors as targets for treatment and prevention of metabolic diseases. Vis sammendrag
 • Moldes-Anaya, Angel; Sæther, Thomas; Larsen, Laila Norrheim; Larsen, Terje; Nebb, Hilde Irene & Paulsen, Steinar (2013). Identifying natural products with agonist activity against human nuclear receptors in extracts of cultured marine microalgae.
 • Moldes-Anaya, Angel; Sæther, Thomas; Norrheim-Larsen, Laila; Nebb, Hilde Irene; Larsen, Terje & Paulsen, Steinar (2013). Identifying natural products with agonist or modulatory activity against human nuclear receptors in extracts from cultured marine microalgae.
 • Sæther, Thomas; Moldes-Anaya, Angel; Larsen, Laila Norrheim; Larsen, Terje; Paulsen, Steinar & Nebb, Hilde Irene (2013). Identifying natural products with agonist activity against human nuclear receptors in extracts of cultured marine microalgae. Vis sammendrag
 • Sæther, Thomas; Moldes-Anaya, Angel; Norrheim-Larsen, Laila; Larsen, Terje; Paulsen, Steinar M & Nebb, Hilde Irene (2013). Identifying natural products with agonist activity against human nuclear receptors in extracts of cultured marine microalgae.
 • Holter Anthonisen, Elin; Berven, Lise; Holm, Sverre; Nygård, Maria; Grønning-Wang, Line Mariann & Nebb, Hilde Irene (2011). Nutritional Regulation of LXR Activity in Lipid and Glucose Metabolism.
 • Anthonisen, Elin Holter; Bindesbøll, Christian; Grønning-Wang, Line Mariann & Nebb, Hilde Irene (2010). Glycosylation of Liver X Receptor - How Does it Influence LXR Activity?.
 • Bindesbøll, Christian; Anhonisen, Elin Holter; Mandrup, Susanne & Nebb, Hilde Irene (2010). Selective regulation of LXR metabolic pathways by SIRT1.
 • Nebb, Hilde Irene (2010). Cysteine and obesity: Searching for cellular mechanism(s).
 • Nebb, Hilde Irene (2010). On the role of LXRs in glucose and lipid metabolism.
 • Nebb, Hilde Irene (2010). Realfagenes betydning for basalforskning innen medisin.
 • Nebb, Hilde Irene (2010). Teknologi- og servicesentre for bedrifter som forsker.
 • Solaas, Karianne; Legry, Vanessa; Retterstøl, Kjetil; Birkeland, Kåre I.; Meirhaeghe, Aline & Nebb, Hilde Irene (2010). Liver X receptor β polymorphisms in type 2 diabetes mellitus and obesity in three cohort studies: HUNT 2 (Norway), MONICA (France) and HELENA (Europe).
 • Solaas, Karianne; Legry, Vanesssa; Holven, Kirsten Bjørklund; Retterstøl, Kjetil; Thorsby, Per Medbøe; Ferrieres, J; Tonstad, Serena; Lien, Sigbjørn; Halvorsen, Bente; Nenseter, Marit Sofie; Amouyel, P; Meirhaeghe, Aline & Nebb, Hilde Irene (2009). Association study between LXRbeta polymorphisms and type 2 diabetes mellitus.
 • Anthonisen, Elin Holter; Grønning-Wang, Line Mariann; Berven, Lise; Holm, Sverre; Nygård, Maria & Nebb, Hilde Irene (2009). The Nuclear Receptor LXR is O-GlcNAc Modified in Response to Glucose.
 • Anthonisen, Elin Holter; Grønning-Wang, Line Mariann; Berven, Lise; Holm, Sverre; Nygård, Maria & Nebb, Hilde Irene (2009). The Nuclear Receptor LXR is O-GlcNAc Modified in Response to Glucose.
 • Anthonisen, Elin Holter; Holm, Sverre; Berven, Lise; Nygård, Maria; Nebb, Hilde Irene & Grønning-Wang, Line Mariann (2009). The Nuclear Receptor LXR is O-GlcNAc Modified in Response to Glucose.
 • Bindesbøll, Christian; Anthonisen, Elin Holter & Nebb, Hilde Irene (2009). Both LXRalpha and LXRbeta bind to and activate lipogenic genes in liver.
 • Bindesbøll, Christian; Anthonisen, Elin Holter & Nebb, Hilde Irene (2009). Posttranslational modifications of LXR during fasting abd refeeding.
 • Bindesbøll, Christian; Anthonisen, Elin Holter & Nebb, Hilde Irene (2009). Sirtuin1 is selectively recruited to LXR target genes upon ligand stimulation.
 • Bindesbøll, Christian; Anthonisen, Elin Holter; Steffensen, Knut Rune; Mandrup, Susanne; Gustafsson, Jan-Åke & Nebb, Hilde Irene (2009). Both LXRalpha and LXRbeta bind to SREBP-1c in liver.
 • Dalen, Knut Tomas; Londos, C & Nebb, Hilde Irene (2009). PAT proteins and their function on intracellular lipid droplets.
 • Grønning-Wang, Line Mariann; Anthonisen, Elin Holter; Holm, Sverre; Berven, Lise & Nebb, Hilde Irene (2009). The nuclear receptor LXR is O-GlcNAc modified in response to glucose.
 • Nebb, Hilde Irene (2009, 29. september). Mangler kunnskaper om kvinnesykdommer.  Apollon.
 • Solaas, Karianne; Legry, Vanessa; Meirhaeghe, Aline; Birkeland, Kåre I. & Nebb, Hilde Irene (2009). Liver X Receptor beta polymorphism in type 2 disbetes mellitus and obesity.
 • Solaas, Karianne; Legry, Vanessa; Meirhaeghe, Aline; Birkeland, Kåre I. & Nebb, Hilde Irene (2009). Liver X receptor beta polymorphisms in type 2 diabetes mellitus and obesity.
 • Solaas, Karianne; Legry, Vanessa; Meirhaeghe, Aline; Birkeland, Kåre I. & Nebb, Hilde Irene (2009). Liver X receptor beta polymorphisms in type 2 diabetes mellitus and obesity.
 • Solaas, Karianne; Legry, Vanessa; Meirhaeghe, Aline; Birkeland, Kåre I. & Nebb, Hilde Irene (2009). Liver X receptor beta polymorphisms in type 2 diabetes mellitus and obesity.
 • Solaas, Karianne; Legry, Vanessa; Meirhaeghe, Aline; Birkeland, Kåre I. & Nebb, Hilde Irene (2009). Liver X receptor beta polymorphisms in type 2 diabetes mellitus and obesity.
 • Bindesbøll, Christian & Nebb, Hilde Irene (2008). LXRα in the ageing processControl of hepatic glucose and lipid metabolism.
 • Cathrine, Strandskogen & Nebb, Hilde Irene (2008). LSDP5The role of lipid storage droplet protein 5 in liver of diet induced obesity and insulin resistant mice.
 • Høydalen, Anne; Nebb, Hilde Irene & Iversen, Per Ole (2008). Nuclear Receptors In Malignant B Lymphocytes.
 • Nebb, Hilde Irene (2008). An update- NRs in glucose and lipid metabolism, health and disease during aging.
 • Nebb, Hilde Irene (2008). LXR and circadian regulation.
 • Nebb, Hilde Irene (2008). LXR as a glucose sensor?.
 • Nebb, Hilde Irene (2008). LXRs and glucose and lipid metabolism.
 • Nebb, Hilde Irene (2008). LXRs in glucose and lipid metabolism - an overview.
 • Nebb, Hilde Irene (2008). LXr and lipid metabolism.
 • Nebb, Hilde Irene (2008). Lipid activated nuclear receptors.
 • Weedon-Fekjaer, MS; Johnsen, Guro Mørk; Sugulle, Meryam; Duttaroy, Asim K.; Nebb, Hilde Irene & Staff, Anne Cathrine (2008). Regulation of liver X receptor and target genes in primary trophoblasts, placenta, dfcidua and fat tissue. Placenta.  ISSN 0143-4004.  29, s A44- A44
 • Nebb, Hilde Irene (2007). Aging and disease: Glucose and lipid metabolism.
 • Nebb, Hilde Irene (2007). Aging and disease: Glucose and lipid metabolism.
 • Nebb, Hilde Irene (2007). Aging and disease: Glucose and lipid metabolism.
 • Nebb, Hilde Irene (2007). LXR IN AGEINGControl of glucose and lipid metabolism.
 • Nebb, Hilde Irene (2007). LXR as an insulin and glucose sensor in liver.
 • Nebb, Hilde Irene (2007). LXR as an insulin sensor in liver and adipose tissue.
 • Nebb, Hilde Irene (2007). LXRbeta plays an important role in high fat diet-induced insulin resistance.
 • Nebb, Hilde Irene (2007). On the role of LXRs in controlling the lipid and glucose homeostasis.
 • Nebb, Hilde Irene (2007). On the role of LXRs in glucose and lipid metabolism.
 • Nebb, Hilde Irene (2007). On the role of LXRs in glucose and lipid metabolism.
 • Nebb, Hilde Irene (2007). Regulation of Fatty acid Elongase 6 by the Nuclear Receptor LXR.
 • Nebb, Hilde Irene (2007). Transcriptional regulation of the LSDP5 gene.
 • Nebb, Hilde Irene (2006). Aging and Disease.
 • Nebb, Hilde Irene (2006). Aging and disease:Glucose and lipid metabolism.
 • Nebb, Hilde Irene (2006). Aging and disease:Glucose and lipid metabolism, circadian regulation.
 • Nebb, Hilde Irene (2006). Hva skjer med fettet i kroppen vår?.
 • Nebb, Hilde Irene (2006). LXR in aging and disease: Glucose and lipid metabolism.
 • Nebb, Hilde Irene (2006). LXR in metabolic control.
 • Nebb, Hilde Irene (2006). LXR in metabolic control.
 • Nebb, Hilde Irene (2006). LXR in metabolic control.
 • Nebb, Hilde Irene (2006). LXR in metabolic control.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 15:33 - Sist endret 8. nov. 2019 15:02