Hilde Irene Nebb

Visedekan for innovasjon og internasjonalisering
Bilde av Hilde Irene Nebb
English version of this page
Telefon +47-22845308
Mobiltelefon +47-41552925
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 0372 Oslo
Postadresse Seksjon for ledelse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo

Visedekan for innovasjon og internasjonalisering

Visedekan for innovasjon og internasjonalisering ved Det medisinske fakultet i perioden 2019–2022.

Faglige interesser

Mine overordnede interesser er

 • Transkripsjonsfaktorer (kjernereseptorer) og genregulering i kontroll av fett- og sukker-metabolismen i helse og sykdom
 • Sektorsamarbeid mellom akademia, helse og næringslivet
 • Karriereutvikling av unge forskere

Bakgrunn

Jeg er Cand. Scient i cellebiologi (1989), Dr.Philos fra Det medisinske fakultet (1993), Professor ved Det medisinske fakultet (2005) med fokus på næringsstoffer og hvordan disse påvirker våre gener i reguleringen av energibalansen og livsstilsrelaterte sykdommer.

Fra 2011 til 2018 har jeg vært prodekan for forskning og fra 2019 til 2022 er jeg visedekan for innovasjon og internasjonalisering ved Det medisinske fakultetet. Jeg har hatt overordnet faglig ledelse av det forskningsstrategiske arbeidet ved fakultetet og mine overordnede mål har vært og er:

 • å skape gode rammevilkår for våre forskere for økt internasjonal konkurransekraft og verdiskapning
 • å styrke tverrfaglig forskingssamarbeid innad på fakultetet, mellom fakulteter på UiO og nasjonalt
 • å bidra til å etablere gode, velfungerende samhandlingsarenaer mellom sektorene akademia, helse og næring
 • å styrke kvalitet og faglig innhold i vårt doktorgradsprogram.
 • å karriereutvikle våre unge forskere ved fakultetet og som også er lokalisert i forskergrupper i våre universitetssykehus.
  I 2015 ble derfor Norges første karrieutviklingsprogram for postdoktorer etablert.
  I 2016 ble Helseinnovatørskolen etablert i tett samarbeid med næringsklyngen Nansen Neuroscience Network, NTNU og Karolinska Institutet, Sverige for å gi våre unge forskere kunnskap og verktøy om hvordan man tar en forskningside til entreprenørskap.

Fra 2014 har jeg ledet EU-prosjektet Scientia Fellows, SF I og II som er samfinansiert fra henholdsvis EUs FP7- og Horisont 2020-programmene.

 • SF er et internasjonalt (karriere) utvekslingsprogram for unge forskertalenter på postdoktoktornivå (inngående og utgående) innen livsvitenskap og helse, med tett samarbeid mellom akademia, næringsliv og helsesektoren.
 • I SF I (2014-2019) har vi ansatt 82 fellows (180 årsverk) fra 33 forskjellige land.
 • I SF II (2019-2024) har vi tilgjengelig 250 årsverk.

Styreverv/utvalg

 • Styremedlem Forskningsparken (OsloTech) (2003-2007)
 • Styremedlem Natural ASA (2006-2007)
 • Styremedlem EMBIO (livsvitenskap UiO satsingen) (2006-2008)
 • Styremedlem Medcoast Scandinavia (2008-2010)
 • Styremedlem i FUGE-styret (2009-2011), Norges Forskningsråd (Oppgave: Etablere nasjonale forskingsinfrastruktur kjernefasiliteter innen bioteknologi) FUGE programmet var ett av seks store programmer i NFR
 • Styremedlem Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet (2011-2018)
 • Styreleder Senter for fremragende forskning, CIR (Center for Immune Regulation) (2011-2017)
 • Styreleder Senter for fremragende forskning, CCB (Center for Cancer Biology) (2011-2017)
 • Styreleder Senter for fremragende forskning, NORMENT (Center for Norwegian Mental Health) (2013-2017)
 • Styremedlem i Norway Health Tech (2019-)
 • Styremedlem i Inven2 (2019-)
 • Medlem forskningsinfrastrukturutvalget OUS (2019-)
 • Innovasjonsutvalget OUS (2016-)

Som prodekan for forskning styreverv/utvalg:

 • Styremedlem UiO:MLS (livsvitenskap UiO satsingen) (2011-2014)
 • Nestleder i UiO:livsvitenskapsstyret (2014-2018)
 • Samarbeidsorganet (SO) mellom UiO/Helse-Sør-ØSt RHF (2011-2018)
 • Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet (2011-2018)
 • Forskningsutvalget OUS (nestleder fra 2015) (2011-2018)
 • Ledet styringsgruppe i regi av SO som jobbet for å øke samarbeidsflaten i sektorsamarbeidet mellom UiO (Medfak, Institutt for klinisk medisin) og OUS (2015-2018)
 • Regionalt forskningsutvalg, Helse-Sør-Øst RHF (2011-2018)
 • Arbeidsutvalget Forskningsutvalget (2011-2018), nestleder (2015-2018)
 • Forskningsinfrastrukturutvalget UiO (2015-2018)
 • Forum for forskningsdekaner (2011-2018)
 • Forskningsrådets rådgivende utvalg innen EU helse (2011-2018)
Emneord: Ledelse, Molekylær ernæring, Næringsstoffer, Metabolisme, energibalanse, Livsstilssykdommer, Diabetes og hormoner, Livsvitenskap
Publisert 12. apr. 2011 15:33 - Sist endret 8. nov. 2019 15:02