Øyvind A. Berg

Seniorkonsulent - Administrative fellestjenester
English version of this page
Telefon +47-22845314
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 OSLO

Arbeidsområder

  • Arkivstøtte for Institutt for medisinske basalfag, Studieseksjonen, og Forskerlinjen, MLS BIO og MLS NCMM
  • Daglig arkivdrift
  • Funksjon som superbruker i ephorte
  • Veiledning av saksbehandlere i arkivfaglige spørsmål
  • Eldre arkivmateriale - bevaring og kassasjon

Bakgrunn

  • Har arbeidet som arkivar ved Universitetet i Oslo siden 2000, ved Det medisinske fakultet fra 2006.
  • Master i Vikingtid - og Middelalderstudier fra Universitetet i Oslo  2002
  • Studier i arkeologi fra Universitetet i Tromsø og og Universitetet i Århus, DK
Emneord: ePhorte, Postmottak, UiO-noark, Innsynsbegjæringer, Offentleglova, Journalføring
Publisert 12. apr. 2011 16:27 - Sist endret 9. nov. 2017 15:30