Personer med emneord «Forskerutdanning»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Ioanna Lazarou Lazarou, Ioanna Konsulent +47-22845040 (09.00–10.30) forskerutdanning@medisin.uio.no Ph.d., Forskerutdanning
Bilde av Louise Kristine Aarnes Aarnes, Louise Kristine Rådgiver +47 22845303 l.k.aarnes@medisin.uio.no Forskerutdanning, Ph.d., Emner, Forskningsadministrasjon, Nettpublisering
Bremer, Merethe Seniorrådgiver +47 22856353 +47 95209393 merethe.bremer@medisin.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, Ph.d., Regelverk, Kvalitetssystem, Rapportering, Statistikk
Bilde av Mari Corell Corell, Mari Seniorrådgiver +47 22856360 +47 98472085 mari.corell@medisin.uio.no Forskerutdanning, Ph.d.
Bilde av Anna Maria Liendo Liendo, Anna Maria Førstekonsulent +47 22845881 90287505 a.m.liendo@medisin.uio.no Ph.d., Forskningsadministrasjon, Administrasjon, Forskerutdanning, Prøveforelesning, Disputas, doktorgradsprogrammet
Bilde av Bjørnar Ones Storeng Storeng, Bjørnar Ones Rådgiver b.o.storeng@medisin.uio.no Forskerutdanning, Ph.d., Emner, Forskningsadministrasjon
Bilde av Synneve Anita Øvsthus Øvsthus, Synneve Anita Seniorrådgiver +47 22845304 + 47 46 54 33 59 s.a.ovsthus@medisin.uio.no Forskerutdanning, Ph.d., Emner, Forskningsadministrasjon
Bilde av Michael Terje Nørregaard Møller Møller, Michael Terje Nørregaard Seniorrådgiver +47 22845310 +47 90992999 +47 90992999 m.t.n.moller@medisin.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, Cristin, analyse, Rapportering, Utvalget for legers videre- og etterutdanning, Nasjonalt publiseringsråd for medisin, kjernefasiliteter, forskningsinfrastruktur, Forskerstøtte MED, Verneombud MED, Ekstern finansiering EU
Bilde av Stian Frammarsvik Frammarsvik, Stian Rådgiver +47 22844704 stian.frammarsvik@medisin.uio.no Ph.d., Forskerutdanning
Bilde av Silje Asheim Saddique Saddique, Silje Asheim Rådgiver +47 41365918 s.a.saddique@medisin.uio.no Administrasjon, Forskerutdanning, Ph.d., Avhandlinger, Prøveforelesning, Disputas