Personer med emneord «Rekruttering»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Marie Cecilie Bakken Bakken, Marie Cecilie Rådgiver +47 22850508 +47 91609141 + 47 91609141 m.c.bakken@medisin.uio.no Rekruttering, Ansettelser, Fravær, Permisjon, HR-system, Lønn, Personaladministrasjon, Regelverk
Bilde av Karoline Berg-Eriksen Berg-Eriksen, Karoline Rådgiver +47 22844680 +47 90090603 karoline.berg-eriksen@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Arbeidsrett, Ansettelser, Regelverk
Boer, Pia Kristina den Rådgiver p.k.d.boer@medisin.uio.no Rekruttering, Ansettelser, Fravær, Permisjon, HR-system, Lønn, Personaladministrasjon, Regelverk
Bilde av Heidi Falch Ecklund Ecklund, Heidi Falch Seniorrådgiver +47 22859227 +47 90730348 +47-90730348 h.f.ecklund@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Rekruttering, Regelverk, HR-system
Bilde av Elin Gislerud Gislerud, Elin Rådgiver +47 22851564 +47 97666435 elin.gislerud@medisin.uio.no Personaladministrasjon, ansettelser, rekruttering, HR regelverk, HR-system
Bilde av Thoril Kristiansen Kristiansen, Thoril Seniorrådgiver +47 22844699 thoril.kristiansen@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Rekruttering, Regelverk, HR-system, HMS
Bilde av Anette Langtvet Langtvet, Anette Seksjonssjef +47 22850585 +47 91819967 +47-91819967 anette.langtvet@medisin.uio.no Ledelse, Økonomistyring, Økonomi, Ekstern finansiering, Rekruttering, Personaladministrasjon, Forskerstøtte MED, FANE-HELSAM
Bilde av Zahida Nabi Nabi, Zahida Rådgiver +47 22851351 +47 93842323 zahida.nabi@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Rekruttering, Regelverk, HR-system
Bilde av Susan Rockwell Rockwell, Susan Rådgiver +47 22850507 +47 92642725 susan.rockwell@medisin.uio.no Rekruttering, Ansettelser, Fravær, Permisjon, HR-system, Lønn, Personaladministrasjon, Regelverk
Bilde av Svetlana Trofimova Trofimova, Svetlana Rådgiver +47 22859226 +47 46821435 svetlana.trofimova@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Arbeidsrett, Rekruttering, Regelverk, Ansettelser, Sykefravær, Permisjon
Bilde av Tone Iren Tverfjell Tverfjell, Tone Iren Seniorkonsulent +47 22855769 +47 45030429 t.i.tverfjell@medisin.uio.no Regelverk, Ansettelser, Personaladministrasjon, Rekruttering
Bilde av Kine Yttersian Yttersian, Kine Avdelingsleder +47 91166337 +47 91166337 kine.yttersian@medisin.uio.no Administrativ ledelse, Forskningsadministrasjon, Økonomistyring, Budsjett, Rekruttering, Regelverk