Personer med emneord «Studieadministrasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Nikoline Næss Berge Berge, Nikoline Næss Seniorkonsulent +47 22855256 +47 93035882 n.n.berge@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Undervisning, Studieplaner
Bilde av Ragnhild Bjørneng Bjørneng, Ragnhild Rådgiver +47 22850653 +47 90763569 ragnhild.bjorneng@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Emner, Studieveiledning, Personaladministrasjon, Nettpublisering, Koordinering
Bilde av Eleonora Brekke Brekke, Eleonora Seniorkonsulent +47 22850562 +47 45166538 +47 22845045 eleonora.brekke@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, FS, Emner, Eksamen, Inspera, Studieadministrasjon
Bilde av Alieu S K Cham Cham, Alieu S K Rådgiver +47 22851356 +47 91372945 a.s.k.cham@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Internasjonalt samarbeid, Eksamen
Bilde av Terese Eriksen Eriksen, Terese Seniorkonsulent +47 22850526 +47 95248425 terese.eriksen@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Bilde av Tolesa Tilahun Hafte Hafte, Tolesa Tilahun Rådgiver +47 22851439 +47 45271676 t.t.hafte@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen
Bilde av Venke Jenssen Jenssen, Venke Seniorrådgiver +47 22844658 +47 91788380 Tlf. 22844650 ekspedisjonen venke.jenssen@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Studieplaner, Studiekvalitet, Eksamen, Web publishing
Bilde av Siv Støfring Le Page Le Page, Siv Støfring Seniorkonsulent +47 22844615 +47 47339452 s.s.l.page@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Bilde av Lill Kathrine Løvendahl Løvendahl, Lill Kathrine Seniorkonsulent +47 22845392 +47 92483754 l.k.lovendahl@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Inspera, Emner, FS, Canvas, Opptak, eBilag
Magnusson, Ola Anders Rådgiver +47 22845046 o.a.magnusson@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Administrasjon, Studieveiledning, Utveksling, Opptak, Godkjenning, Internasjonalt samarbeid, Joint Degree, Emner
Bilde av Mari Elisabeth Mjøen Mjøen, Mari Elisabeth Seniorkonsulent +47 22845047 +47 95055433 m.e.mjoen@medisin.uio.no Eksamen, Inspera, FS, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak
Bilde av Birthe Neset Neset, Birthe Seniorkonsulent +47 22850563 +47 93620478 birthe.neset@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Emner, FS, Inspera, Opptak
Bilde av Anne-Gunn Thyrum Nilsen Nilsen, Anne-Gunn Thyrum Seksjonssjef +47 22845044 +47 41107619 22845077 a.g.t.nilsen@medisin.uio.no Ledelse, Administrativ ledelse, Utdanning, Studieadministrasjon
Bilde av Berit Lund Opheim Opheim, Berit Lund Administrativ koordinator 67968846 b.l.opheim@medisin.uio.no Administrasjon, Personaladministrasjon, Økonomistyring, Studieadministrasjon, Forskerstøtte MED
Bilde av Merita Emini Raza Raza, Merita Emini Seniorkonsulent +47 22850611 +47 45280774 m.e.raza@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Bilde av Linda Kristin Røine Røine, Linda Kristin Seniorrådgiver +47 22844652 +47 99623088 l.k.roine@medisin.uio.no Studiekvalitet, Eksamen, Studieplaner, Studieadministrasjon, Undervisning
Bilde av Ellen Elisabeth Westgaard Westgaard, Ellen Elisabeth Seniorkonsulent 67968854 e.e.westgaard@medisin.uio.no Forskerstøtte MED, Innkjøp, Fakturabehandling, Refusjoner, Reiseregning, Økonomi, Cristin, IT-støtte til forskning, Nettpublisering, HR-system, Studieadministrasjon