Personer med emneord «Genetikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Ole Andreassen Andreassen, Ole Professor II +47-22117843 +47-99038893 99038893 ole.andreassen@medisin.uio.no Psykisk helse, Genetikk, MRI, Psykofarmaka
Bilde av Karin C. Lødrup Carlsen Carlsen, Karin C. Lødrup Professor +47-22118765 k.c.l.carlsen@medisin.uio.no Genetikk, Barn, Atopisk eksem, Astma og allergi, Miljøfaktorer, Lungefunksjon
Bilde av Eirik Frengen Frengen, Eirik Professor +47-22117825 eirik.frengen@medisin.uio.no Genetikk, Genomikk
Bilde av Hanne Flinstad Harbo Harbo, Hanne Flinstad Professor II +47-22850544 99546680 +4799546680 h.f.harbo@medisin.uio.no Genetikk, Epidemiologi, Hjerne og nervesystem, Multippel sklerose
Bilde av Benedicte Paus Paus, Benedicte Professor II 91323334 +47 91323334 benedicte.paus@medisin.uio.no Genetiske bindevevsykdommer, Genetikk, Sjeldne genetiske tilstander
Bilde av Ingrid Randen Randen, Ingrid Førsteamanuensis +47-22117820 ingrid.randen@medisin.uio.no Immunologi, Genetikk
Bilde av Siri Lynne Rydning Rydning, Siri Lynne Stipendiat s.l.rydning@medisin.uio.no Nevrologiske sykdommer, Genetikk
Bilde av Nadia Skauli Skauli, Nadia Stipendiat +47-22851030 nadia.skauli@medisin.uio.no Ekstracellulært matriks, Nevrodegenerative sykdommer, Genetikk, Hjernen og nervesystemet, Vannkanaler
Bilde av Mats Julius Stensrud Stensrud, Mats Julius Postdoktor 48211951 m.j.stensrud@medisin.uio.no Biostatistikk, kausal inferens, Statistikk, Genetikk, Epidemiologi, Neuroscience
Bilde av Petter Strømme Strømme, Petter Professor II +47-23015234 petter.stromme@medisin.uio.no Epidemiologi, Psykisk utviklingshemming, Genetikk
Bilde av Dag Erik Undlien Undlien, Dag Erik Professor +47-23027285 d.e.undlien@medisin.uio.no Livsvitenskap, Genetikk, Epigenetikk
Bilde av Manuela Zucknick Zucknick, Manuela Førsteamanuensis +47-22851193 manuela.zucknick@medisin.uio.no epidemiologi, integrerende genomikk, biostatistikk, genetikk, risiko prediksjon, kreft