Personer med emneord «Immunologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Vera Blankson Blankson, Vera Stipendiat vera.blankson@medisin.uio.no Immunologi, Autoimmunitet
Bilde av Bjarne Bogen Bogen, Bjarne Professor +47-23073015 bjarne.bogen@medisin.uio.no vaksinemolekyler, T celler, Livsvitenskap, Immunologi, B celler, myelomatose, autoimmunitet, B celle lymfomer
Bilde av Erik Dissen Dissen, Erik Professor +47-22851152 +47-91823478 erik.dissen@medisin.uio.no NK-celler, Livsvitenskap, Immunologi
Bilde av Sigbjørn Fossum Fossum, Sigbjørn Professor emeritus +47-22851213 sigbjorn.fossum@medisin.uio.no Immunologi, Molekylærbiologi, Evolusjon, Genetikk og epidemiologi
Bilde av Marit Inngjerdingen Inngjerdingen, Marit Professor +47-22840213 95063929 marit.inngjerdingen@medisin.uio.no NK-celler, Immunologi, Exosomer, Transplantasjonsimmunologi
Bilde av Frode Lars Jahnsen Jahnsen, Frode Lars Professor +47-23071444 +47-93261235 f.l.jahnsen@medisin.uio.no Allergi, Livsvitenskap, Immunologi
Bilde av Dag Kvale Kvale, Dag Instituttleder +47-22850546 dag.kvale@medisin.uio.no Immunologi, Infeksjoner, Infeksjoner hos immunkompromitterte pasienter, HIV, Tuberkulose, Virologi, Virushepatitt C
Bilde av Shuo-Wang Qiao Qiao, Shuo-Wang Førsteamanuensis +47-22850533 +47-97725876 s.w.qiao@medisin.uio.no Immunologi, T-celler, Autoimmune sykdommer, Molekylærbiologi, scRNA-seq
Bilde av Ingrid Randen Randen, Ingrid Førsteamanuensis +47-22117820 ingrid.randen@medisin.uio.no Immunologi, Genetikk
Bilde av Bjørn Steen Skålhegg Skålhegg, Bjørn Steen Professor +47-22851548 b.s.skalhegg@medisin.uio.no Integrert metabolisme, Ernæring, Kreft, Immunologi
Bilde av Frode Vartdal Vartdal, Frode Professor emeritus +47-99700152 frode.vartdal@medisin.uio.no Ledelse, Multippel sklerose, Immunologi, Sentralnervesystemet, Transplantasjonsimmunologi, Autoimmunitet