SamPraks - Sammen i praksis

Tre studenter diskuterer

Sammen i praksis (SamPraks) er et tverrfaglig praksistilbud som tilbys studenter som går i de siste årene på medisin, psykologi, klinisk ernæring, farmasi, avansert geriatrisk sykepleie og odontologi.