Studentstipend i bærekraft og helse

Brenner du for bærekraft og helse? SHE tilbyr stipend til studenter som har gode prosjekter.

font, skilt, FNs bærekraftsmål, ulike farger

Bærekraft og helse

SHE utdanner endringsagenter innen helse slik at FNs bærekraftsmål blir en selvfølge i fremtidens helsebeslutninger - i møte med utfordringer som pandemier, antibiotikaresistens, overbehandling eller eldrebølgen.

Som en del av dette arbeidet ønsker vi prosjekter innen bærekraft og helse som er initiert av studentene selv. 

Samarbeid med lærer/forsker

SHE ønsker å styrke studentstipend-prosjektenes forankring i fagfeltene. Vi anbefaler derfor at du finner en lærer/forsker du tenker kan være nyttig i forhold til ditt prosjekt. 

Prosjektets format 

Prosjektene kan ha ulike format, det kan være enkeltstående prosjekt eller en del av din grad ved Universitetet i Oslo. Det kan også eksempelvis være en podcast, e-læringsprogram, student og foreleser kan sammen lage en forelesning, seminarledelse, kronikk eller lignende.

Prosjekter som legger opp til tverrfaglig samarbeid mellom studieretningene eller er relevant for en stor del av studentene på fakultetet og andre innen helsefagutdanningene, vil være særlig interessante. 

Tidligere studentstipendmottakere og tema

Her kan du lese om tidligere studenter som har mottatt stipend og hvilke tema de har valgt. 

Søknadsfrist

Søknadene er 20. oktober 2021. 

Nettskjema

Søknad sendes inn via nettskjema.

For spørsmål, kontakt: 
Trine Kleven

Senter for fremragende utdanning

SHE (Centre for Sustainable Healthcare Education) skal i samarbeid med studenter fornye helseutdanningene i lys av FNs bærekraftsmål. Disse stipendene er opprettet på initiativ fra studenter, og SHE ønsker å bygge opp under det sterke studentengasjementet ved fakultetet. Målet er å kvalifisere fremtidens helsearbeidere til å ta helhetlige beslutninger som ivaretar fremtidens ressurser og behov. Senteret er tverrfaglig og en del av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Aktiviteten i senteret er delt inn i arbeidspakker, hvor denne utlysningen er en del av arbeidspakken som omhandler studentinvolvering.

Publisert 4. okt. 2021 16:01 - Sist endret 18. okt. 2021 11:52