English version of this page

Kunnskapstranslasjon i helseutdanningen

Effektiv kunnskapsoverføring er forutsetning for gode helsetjenester. Vi utforsker faktorer som hemmer og fremmer oversettelsesprosesser i helsetjenesten, samt utvikler begreper og modeller til å evaluere og fasilitere dem.

See English pages for more information

Publisert 28. mai 2014 15:02 - Sist endret 10. aug. 2022 09:29