English version of this page

Forskning

Bilde av tre forskere
Foto: Øystein Horgmo, UiO

SHE driver forskning innenfor to hovedområder

  1. Forskning på utdanning og læring relatert til UNESCOs bærekraftsrelaterte kompetanseområder  
  2. Forskning om kunnskapsbaserte praksismodeller med sikte på inkludering av FNs bærekraftsmål i kliniske beslutningsprosesser

SHE samarbeider også med andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. 

Les mer om pågående forskning i SHE