Knowledge in Translation (KNOWIT)

Forskning om kunnskapsbaserte praksismodeller med sikte på inkludering av FNs bærekraftsmål i kliniske beslutningsprosesser.

To kvinner, en helsearbeider og en pasient

Foto: Kristin Ellefsen/UiO

KNOWIT oversettes med Kunnskapsoverføring i helsetjenesten. KNOWIT har som formål å utforske faktorer som hemmer og fremmer oversettelsesprosesser i helsetjenesten, samt å utvikle begreper og modeller til å evaluere og fasilitere dem.

Les mer om KNOWIT

Publisert 16. sep. 2020 13:21 - Sist endret 24. sep. 2020 11:23