Deltakere i Kunnskapsoversettelse i helseutdanningen

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Eivind Engebretsen Professor og Visedekan for bachelor-, master- og postdoktorprogrammer 22 84 53 52 92 42 52 31 (mob) eivind.engebretsen@medisin.uio.no Bærekraftmålene, Kunnskapsteori, Evidensbasert medisin, Kunnskapstranslasjon, Tekstanalyse, Kritisk helseforskning
Nina Køpke Vøllestad Professor +47 22845377 +47 91550625 (mob) n.k.vollestad@medisin.uio.no Muskel og skjelett, Primærhelsetjenesten, Fysioterapi, Fysisk aktivitet, Rygg- og nakkesmerter
Astrid Klopstad Wahl Professor +47 22845374 a.k.wahl@medisin.uio.no
Kristin Margrete Heggen Professor +47 22845376 k.m.heggen@medisin.uio.no
Kari Nyheim Solbrække Professor +47 22845373 90016689 k.n.solbrakke@medisin.uio.no Ikke-smittsomme sykdommer, kreftoverlevelse, IVF, livmorhalsscreening, kapasitetsbygging, kjønn og global helse, kvalitative metoder, medikalisering av hverdagen
Hilde Bondevik Professor +47 22845387 +47 99797649 (mob) hilde.bondevik@medisin.uio.no
Hilde Stendal Robinson Professor +47 22845394 +47 90607081 (mob) h.s.robinson@medisin.uio.no Fysioterapi, Fysisk aktivitet, Muskel og skjelett, Bekkenleddsmerter, Rygg og nakkesmerter
Wenche Schrøder Bjorbækmo Forsker +47 22845270 w.s.bjorbakmo@medisin.uio.no
Lisbeth Thoresen Førsteamanuensis +47 22845004 47644484 lisbeth.thoresen@medisin.uio.no Døden, thanatologi, palliasjon, omsorg ved livets slutt, hjemmedød, aldring, pasientmedvirkning
Ida Lillehagen Forsker +47 22845350 ida.lillehagen@medisin.uio.no kunnskapstranslasjon, sykdom og makt
Gina Fraas Henrichsen Forsker +47 22845396 91537461 g.f.henrichsen@medisin.uio.no kunnskapstranslasjoner, funksjonshemming, sykdom og makt, mindfulness
Marit Helen Andersen Professor II m.h.andersen@medisin.uio.no health literacy
John Ødemark Professor +47 22844869 john.odemark@ikos.uio.no Kulturhistorie, Kulturstudier, Kulturarv, Natur og det naturlige, Latin-Amerika, Heksetro og trolldom, Folklore og folkeminne
Cornelis Hermannus Sietse Wieringa Forsker c.h.s.wieringa@medisin.uio.no
Tony Joakim Ananiassen Sandset Forsker t.j.a.sandset@medisin.uio.no
André Løvgren
Kåre Moen Førsteamanuensis +47 22850599 kare.moen@medisin.uio.no
Carolina Borges Rau Steuernagel Postdoktor c.b.r.steuernagel@medisin.uio.no

Andre deltakere