2021

SHE-nytt bilde med logo
Publisert 24. juni 2021 14:33

SHE har mottatt forskningsmidler i et tverrfaglig prosjekt med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. I tillegg kan du lese om flere spennende forskningsprosjekter. Vi ønsker alle en god sommer!