English version of this page

Styret

Styret i SHE skal sørge for at senteret ivaretas på en god måte.

Two men carrying a blueberry to a man in wheelchair

Foto: Kristin Ellefsen/UiO

  • Eivind Engebretsen, visedekan for bachelor og masterstudiene ved Det medisinske fakultet (styreleder) 
  • Elin O. Rosvold, visedekan for medisinstudiet ved Det medisinske fakultet 
  • Direktør ved Det medisinske fakultet 
  • Bjørn Stensaker, viserektor for utdanning
  • Anders Malthe-Sørenssen, direktør for Center for Computing in Science Education (CCSE)
  • Jarle Breivik, professor ved Institutt for medisinske basalfag og arbeidspakkeleder i SHE
  • Knut Lundin, professor ved Institutt for klinisk medisin 
  • Magnus Løberg, førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn 
  • Sine Grude, student
  • Amanda Rose Magnum, student og leder av Medisinsk studentutvalg (MSU)

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU) er observatør i styret. Direktøren i SHE, professor Kristin M. Heggen, er sekretær for styret. 

Publisert 16. sep. 2020 12:55 - Sist endret 1. okt. 2021 12:54