Tony Joakim Ananiassen Sandset

Bilde av Tony Joakim Ananiassen Sandset
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Problemveien 11 Frederikke 2. etasje 0371 Oslo
Postadresse Problemveien 11, Blindern 0371 Oslo

Faglige interesser

Mine faglige interesser streker seg fra medisinsk antropologi, kulturhistorie, og medisinsk humaniora til medisinsk sosiologi, epidemiologiens historie, og bærekraftslogikk i medisin. Jeg er spesielt interessert i: 

 • Kunnskapsoversettelse innenfor medisin, fra kliniske studier til 'sluttbruker' 
 • Kulturmøter i både historisk sammenheng og frem til i dag 
 • Etnisitet og ‘rase’ i historisksammenheng og i vitenskap og medisin
 • HIV/AIDS forbygning sett i lys av samfunnsnormer, politikk og vitenskap
 • Kjønn og seksualitet i medisin
 • Helseulikhet, etnisitet og makt 
 • Diskursanalyse av helse tematikk og policy 
 • Mixed race studies
 • Bærekraft og helse 

Undervisning

Jeg har undervist på alle nivåer fra BA til PhD kurs. Kurs jeg har undervist på streker seg fra kulturhistorie til kurs om medisin og makt i helsevesenet. Kurs jeg har undervist på er: 

Bakgrunn

 • Visiting post doc ved UC Berkeley vår 2018
 • Visting PhD ved UC Berkeley 2014 og 2015
 • PhD i kulturhistorie ved UiO
 • Master grad i Kulturhistorie fra UiO

Verv

 • Styreleder for MiFA (Minoriteter i Fokus i Akademia) Alumni Nettverk
 • Nestleder i styret til Minotenk 
 • Reviewer for: Global Public Health; Humanities and Social Sciences Communications; Peer Review Office, Imperial College London
 • Gjesteredaktør for Journal of Critical Mixed Race Studies, UCSB

Publikasjoner

 • Sandset, Tony Joakim Ananiassen & Engebretsen, Eivind (2022). Sustainable Healthcare Education as a Practice of Governmentality? Sustainability. ISSN 2071-1050. doi: 10.3390/su142215416.
 • Sandset, Tony Joakim Ananiassen & Villadsen, Kaspar (2022). Pandemic modelling and model citizens: Governing COVID-19 through predictive models, sovereignty and discipline. Sociological Review. ISSN 0038-0261. doi: 10.1177/00380261221102023.
 • Davis, Sara LM; Addo, Priscilla; Ayeh, Elsie; Castro, Javier Enrique Guerrero; Caswell, Georgina & Chau, Thuy Duyen [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2022). Towards digital justice: participatory action research in global digital health . BMJ Global Health. ISSN 2059-7908. doi: 10.1136/bmjgh-2022-009351.
 • Berg, Henrik; Askheim, Clemet; Heggen, Kristin; Sandset, Tony Joakim Ananiassen & Engebretsen, Eivind (2022). From evidence-based to sustainable healthcare: Cochrane revisited. Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN 1356-1294. doi: 10.1111/jep.13698.
 • Eskeland Espejord, Idun & Sandset, Tony Joakim Ananiassen (2022). The Public Debates Regarding the Use of the Contraceptive Pill and PrEP: What can the Arguments Used Tell Us About Attitudes Surrounding Sexual and Reproductive Rights in Norway? Sexuality & Culture. ISSN 1095-5143. 26(5), s. 1561–1578. doi: 10.1007/s12119-022-09957-7.
 • Sandset, Tony Joakim Ananiassen; Osanami Tørngren, Sayaka & Einhorn, Eric S (2022). Contesting National Identity as a Racial Signifier: Mixed-Race Idenity in Norway and Sweden, Migration and Multiculturalism in Scandinavia. University of Wisconsin Press. ISSN 9780299334802. s. 150–170.
 • Sandset, Tony Joakim Ananiassen; Villadsen, Kaspar; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2021). Discipline for pleasure: a new governmentality of HIV prevention. BioSocieties. ISSN 1745-8552. doi: 10.1057/s41292-021-00257-1.
 • North, Sarah; Sandset, Tony Joakim & Olsen, Anne Olaug (2021). A cross-sectional survey of general practitioner knowledge, attitudes, and clinical experience of HIV PrEP. Journal of Public Health (Berlin). ISSN 2198-1833. doi: 10.1007/s10389-021-01626-7.
 • Sandset, Tony Joakim (2021). The necropolitics of COVID-19: Race, class and slow death in an ongoing pandemic. Global Public Health. ISSN 1744-1692. doi: 10.1080/17441692.2021.1906927.
 • Sandset, Tony Joakim (2020). The ethical and epistemological pitfalls of translating phylogenetic HIV testing: from patient-centered care to surveillance. Humanities & Social Sciences Communications. ISSN 2662-9992. 7(19). doi: 10.1057/s41599-020-0522-4.
 • Nagington, Maurice & Sandset, Tony Joakim (2020). Putting the NHS England on trial: uncertainty-as-power, evidence and the controversy of PrEP in England. Medical Humanities. ISSN 1468-215X. 46(3), s. 176–179. doi: 10.1136/medhum-2019-011780.
 • Shammas, Victor Lund & Sandset, Tony Joakim (2020). Reproduction and the welfare state: Notes on Norwegian biopolitics. Nordic Journal of Social Research. ISSN 1892-2783. 11(1), s. 1–18. doi: 10.7577/njsr.3244. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandset, Tony Joakim & Bangstad, Sindre (2019). Avkolonisering. En begrepkritisk gjennomgang. Agora. ISSN 0800-7136. s. 227–239.
 • Sandset, Tony Joakim & Wieringa, Sietse (2019). Impure policies: controversy in HIV prevention and the making of evidence. Critical Policy Studies. ISSN 1946-0171. doi: 10.1080/19460171.2019.1661865.
 • Gilroy, Paul; Sandset, Tony Joakim; Bangstad, Sindre & Høibjerg, Gard Ringen (2019). A diagnosis of contemporary forms of racism, race and nationalism: a conversation with Professor Paul Gilroy. Cultural Studies. ISSN 0950-2386. 33(2), s. 173–197. doi: 10.1080/09502386.2018.1546334.
 • Sandset, Tony Joakim (2019). ‘HIV Both Starts and Stops with Me’: Configuring the Neoliberal Sexual Actor in HIV Prevention. Sexuality & Culture. ISSN 1095-5143. 23, s. 657–673. doi: 10.1007/s12119-018-09584-1.
 • Sandset, Tony Joakim (2017). Time and Translation: The formation of temporalities and early modern ethnography in Theodore de Bry’s A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 2, s. 101–104.
 • Engebretsen, Eivind; Sandset, Tony Joakim & Ødemark, John (2017). Expanding the knowledge translation metaphor. Health Research Policy and Systems. ISSN 1478-4505. doi: 10.1186/s12961-017-0184-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Askheim, Clemet; Sandset, Tony Joakim & Engebretsen, Eivind (2017). Who cares? The lost legacy of Archie Cochrane. Medical Humanities. ISSN 1468-215X. 43(1), s. 41–46. doi: 10.1136/medhum-2016-011037. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandset, Tony (2014). Color As Matter. A Different Deployment of Color. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. 44, s. 7–22.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandset, Tony Joakim Ananiassen (2022). Migration and Multiculturalism in Scandinavia. University of Wisconsin Press. ISBN 9780299334802. 368 s.
 • Sandset, Tony Joakim (2021). Håndbok mot rasisme. Minotenk. ISBN 978-82-691666-1-3. 127 s.
 • Sandset, Tony Joakim (2021). Translating Global Epidemics: The Case of Ebola. . Routledge. ISBN 9781138335349. 428 s.
 • Sandset, Tony Joakim; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2020). Sustainable Sexual Health Analysing the Implementation of the SDGs. Routledge. ISBN 9780367179076. 134 s.
 • Sandset, Tony Joakim (2020). ‘Ending AIDS’ in the Age of Biopharmaceuticals The Individual, the State and the Politics of Prevention. Routledge. ISBN 9780367185831. 183 s.
 • Sandset, Tony Joakim (2018). Color that Matters A Comparative Approach to Mixed Race Identity and Nordic Exceptionalism. Routledge. ISBN 978-1138050143. 196 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandset, Tony Joakim Ananiassen (2022). Synchronizing the Future Endings of AIDS: The role of targets, metrics and tables.
 • Sandset, Tony Joakim Ananiassen (2022). Norsk forskning strandet på nok et hvileskjær. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Sandset, Tony Joakim Ananiassen (2022). Differential privileges shaping ICT4D: Intersectional analysis of implications for theory, policy, & practice.
 • Sandset, Tony Joakim Ananiassen (2022). Endelig blåmandag. Forsknings­fiendtlig budsjett og en sektor i krise. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Sandset, Tony Joakim Ananiassen (2022). Humaniora for vår tids ut­fordringer. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Sandset, Tony Joakim Ananiassen (2022). Akademias mentale midlertidighet. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Kvalø, Øystein Kolstad; Lundmark, Anders Mattias & Sandset, Tony Joakim Ananiassen (2021). Studenter som partnere i undervisningsutvikling – hvordan få det til i praksis?
 • Sandset, Tony Joakim Ananiassen (2021). Debatt­klima i akademia ligner mer og mer på en skytter­grav. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Sandset, Tony Joakim Ananiassen (2021). I ­­­­debatten om avkolonisering har vi alle noe å frykte. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Sandset, Tony Joakim Ananiassen (2021). Vi sløser bort ressurser i den febrilske jakten på eksterne midler. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Sandset, Tony Joakim Ananiassen (2021). Mangfold må bli mer enn et «buzzword». Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Sandset, Tony Joakim & Lisa, Esohel Knudsen (2021). Rasismens historie i Norge. I Sandset, Tony Joakim (Red.), Håndbok mot rasisme. Minotenk. ISSN 978-82-691666-1-3. s. 23–29.
 • Sandset, Tony Joakim (2021). Hva er rasisme? . I Sandset, Tony Joakim (Red.), Håndbok mot rasisme. Minotenk. ISSN 978-82-691666-1-3. s. 17–21.
 • Heggen, Kristin; Sandset, Tony Joakim & Engebretsen, Eivind (2020). COVID-19 and sustainable development goals. Bulletin of the World Health Organization. ISSN 0042-9686. 98(10). doi: 10.2471/BLT.20.263533.
 • Sandset, Tony Joakim & Engebretsen, Eivind (2020). Skyter seg selv i foten. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Sandset, Tony Joakim & Engebretsen, Eivind (2020). En bærekraftig livspolitikk. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sandset, Tony Joakim; Heggen, Kristin; Engebretsen, Eivind & Engebretsen, Eivind (2020). What we need is a sustainable politics of life . The Lancet. ISSN 0140-6736. doi: 10.1016/S0140-6736%2820%2931378-7.
 • Sandset, Tony Joakim; Mamelund, Svenn-Erik; Sterri, aksel; Hutchison, Ragnhild & de Bengy Puyvallee, Antoine (2020). En lærdom fra Tyskland. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Sandset, Tony Joakim (2020). Det ulykksalige triangelet rase, etnisitet og nasjon. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. ISSN 2703-7053.
 • Sandset, Tony Joakim (2019). PrEP at the Margins: Towards a Critically Applied Anthropology of Nordic PrEP Access. Somatosphere: Science, Medicine and Anthropology.
 • Sandset, Tony Joakim (2019). 'Grenseløs kjærlighet eller naivt begjær?' i 'iLove 2 - Seksuell helse' .
 • Sandset, Tony Joakim (2018). Tattoos and Time: Visual Ethnography and Universal History in a Briefe And True Report of the New Found Land of Virginia (1590). I Jordheim, Helge; Bjørnstad, Hall & regent-susini, anne (Red.), Universal History and the Making of the Global. Routledge. ISSN 9781138316195. s. 105–116.
 • Sandset, Tony (2013). Color As Matter: A Difficult Deployment of Color.
 • Sandset, Tony (2013). "The formation of early visual ethnography in Theodore de Bry’s A Briefe and True Report".
 • Sandset, Tony (2013). "Images of the savage: the formation of early visual ethnography in Theodore de Bry’s A Briefe and True Report".
 • Ødemark, John & Sandset, Tony (2013). Fra informantens kulturhistorie.
 • Bangstad, Sindre; Rønningen, Netta Marie; Larsen, Edvard Nergård; Sandset, Tony Joakim Ananiassen & Massao , Prisca (2022). Kartlegging av rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune . KIFO.
 • Sandset, Tony Joakim (2017). Time and Translation: The formation of temporalities and early modern ethnography in Theodore de Bry's A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia. 07 Oslo Media.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. nov. 2017 14:01 - Sist endret 30. juni 2022 04:31