English version of this page

Enheten for antibiotikaresistens

SHE har satt seg fore å etablere en forsknings- og utdanningsenhet om multidisiplinære tilnærminger til antimikrobiell resistens (AMR) i en global kontekst.

Les mer på de engelske sidene

Publisert 10. juni 2022 15:49 - Sist endret 9. aug. 2022 23:20