English version of this page

Oslo Medical Corpus

Gjennom Oslo Medical Corpus vil vi øke studentenes bevissthet om hvordan konsepter relatert til SDGene kan tjene mange og noen ganger motstridende formål.

Om prosjektet

Oslo Medical Corpus (OMC) er en stor database med med medisinske tekster og dokumenter av ulike sjangre (vitenskapelige artikler, policy dokumenter, nettsider, blogger mm.). 

Denne tekstsamlingen på flere tusen sider skal gjøres åpent tilgjengelig for forskere og studenter.

Vi utvikler også elektroniske verktøy som gjør det mulig å identifisere og analysere meningsmønstre i store tekstmengder. Oslo Medical Corpus vil dermed være en svært nyttig ressurs for alle som er interessert i å analysere ulike betydninger av nøkkelbegreper i helse og medisin.

Samarbeid

Arbeidspakker

Publisert 9. juni 2022 13:53 - Sist endret 11. aug. 2022 09:42