Endringsagenter innen helse søkes

Covid-19 har fremprovosert dramatiske endringer, både i samfunnet som helhet og hvordan undervisning gjennomføres. SHE utlyser stipend til fakultetets studenter - kom og bidra til å sikre en bærekraftig helseutdannelse.

skilt, FNs bærekraftsmål

Helsestudenter ved Medisinsk fakultet kan søke om stipend til å lage innhold til helseutdanningen. Foto: Jarli&Jordan/UiO

SHE utlyser kr 200.000 i stipend til studenter ved Det medisinske fakultet.

Aktuelle tema

SHE vil mobilisere studenters kreative evner og gi studenter en aktiv rolle i aktualiseringen av bærekraftsutfordringer med relevans for fakultetets utdanninger. I dagens situasjon med korona-pandemien kan aktuelle tema være prioritering av helseressurser i beslutningstaking, herunder etiske dilemmaer. Andre eksempler på relevant tematikk kan være antibiotikaresistens, eller hvordan valgene vi gjør i helsesektoren kan ha sosioøkonomiske ringvirkninger. Prosjekter om hvordan klimaendringer, migrasjon, overbehandling og en aldrende befolkning påvirker helsetjenesten, vil i høyeste grad også være relevant.

En andel er lagt til Gjør-kloke-valg-kampanje

For vårens utlysning vil en andel av stipendene forbeholdes kampanjen ¨Gjør kloke valg¨, som arbeider med å redusere overdiagnostikk og overbehandling i helsetjenesten. Kampanjen er et samarbeid mellom Legeforeningen og Norsk Pasientforening. Med kampanjen ønsker de å sette fokus på kloke valg både helsearbeidere og pasienter kan gjøre for å unngå overdiagnostikk og overbehandling. 

Prosjektets format og samarbeid med lærer

Prosjektene kan ha ulike format, eksempelvis en podcast, e-læringsprogram, student og foreleser kan sammen lage en forelesning, seminarledelse, kronikk eller lignende. Prosjekter som legger opp til tverrfaglig samarbeid mellom studieretningene eller er relevant for en stor del av studentene på fakultetet og andre innen helsefagutdanningene, vil være særlig interessante. Prosjektene må være faglig forankret for å sikre at det faglige innholdet i prosjektene er kvalitetssikret. Samarbeid mellom lærer(e) og student(er) er derfor ønskelig.

Søknadsfrist

Søknadene vil behandles umiddelbart etter søknadsfristen 5/2-2021. Prosjektene må avsluttes innen 15. juni 2021. Det er ikke satt en øvre grense for størrelsen på de enkelte stipendene.

Nettskjema

Søknaden må sendes inn via dette nettskjema: 
https://nettskjema.no/a/179696
 

For spørsmål, kontakt: 

Trine Kleven (trine.kleven@medisin.uio.no)

Senter for fremragende utdanning

SHE (Centre for Sustainable Healthcare Education) skal i samarbeid med studenter fornye helseutdanningene i lys av FNs bærekraftsmål. Disse stipendene er opprettet på initiativ fra studenter, og SHE ønsker å bygge opp under det sterke studentengasjementet ved fakultetet. Målet er å kvalifisere fremtidens helsearbeidere til å ta helhetlige beslutninger som ivaretar fremtidens ressurser og behov. Senteret er tverrfaglig og en del av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Aktiviteten i senteret er delt inn i arbeidspakker, hvor denne utlysningen er en del av arbeidspakken som omhandler studentinvolvering.

Tidligere studentstipendmottakere og tema

Her kan du lese om tidligere studenter som har mottatt stipend og hvilke tema de har valgt. 

Publisert 8. jan. 2021 15:04 - Sist endret 9. apr. 2021 12:53