Pbl-prisvinner i 8.semester

Pbl-prisen i 8.semester høsten 2011 gikk til Grete Dyb. Hun er førsteamenuensis II ved Institutt for klinisk medisin, enhet barne- og ungdomspsykiatri, og er også leder av seksjon barn og ungdom ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Foto: Belinda Eikås Skjøstad

Prisen ble overrakt av Dekanus som takket henne for innsatsen sammen med et ønske om at god undervisningskultur skulle spres på fakultetet.

På spørsmål fra Dekanus om hvilke momenter hun mente var viktige i pbl-veiledningen, fremhevet Grete Dyb å engasjere seg i studentene, det å se hver enkelt student, og etablere en forståelse i pbl-gruppen for at alle har et eget ansvar for læring.

Fakultetet ønsker henne lykke til med videre undervisningsengasjement.

Publisert 18. apr. 2012 13:08 - Sist endret 18. apr. 2012 13:13