Masterprogram med søknadsfrist 1. mars

Ønsker du en master i sykepleievitenskap, avansert geriatrisk sykepleie eller helseadministrasjon? Husk søknadsfristen 1. mars!

Illustrasjon: Colourbox

Det medisinske fakultet har tre studieprogram med søknadsfrist 1.mars:

  • Sykepleievitenskap - Vil du være med på å forme fremtidens helsetjeneste? Med master i sykepleievitenskap får du kompetanse og erfaring til å initiere og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid og forskning. Som student får du tilknytning til et sterkt forskningsmiljø.
     
  • Avansert geriatrisk sykepleie - Deltidsstudiet gir erfarne sykepleiere en klinisk spesialisering og faglig videreutvikling innen geriatri. Du får fordypet kunnskap, og vil gjennom systematiske kliniske observasjoner bidra til å bedre helsetilbudet for eldre pasienter, med primært fokus på de kommunale helsetjenestene.
     
  • Helseadministrasjon - Ønsker du å utvikle deg som leder og få en formell lederutdanning skreddersydd for helsetjenesten? Gjennom Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon får du bred og solid kunnskap til å utøve ledelse i helsetjenesten. Målgruppen er leger, annet helsepersonell og andre som ønsker å lære mer om ledelse av helsetjenester.
     
Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 28. feb. 2013 18:49 - Sist endret 28. feb. 2013 21:39