Masterprogrammer med ny søknadsfrist

Ønsker du en master i sykepleievitenskap eller avansert geriatrisk sykepleie? Vi har fortsatt noen ledige plasser og tar opp kvalifiserte søkere fortløpende. Ny søknadsfrist er 1. juni.

Illustrasjon: Colourbox

Master i sykepleievitenskap og master i avansert geriatrisk sykepleie har utsatt søknadsfrist til 1. juni. Velkommen som søker!

Master i sykepleievitenskap

Vil du være med på å forme fremtidens helsetjeneste?

Med master i sykepleievitenskap får du kompetanse og erfaring til å initiere og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid og forskning. Som student får du tilknytning til et sterkt forskningsmiljø.

Karriere

Etter endt studium kan du gå inn i kliniske stillinger, i leder-, utdannings- eller fagutviklingsstillinger, eller du kan gå videre på doktorgradsstudium.

Hvordan søke?

Søknadsfrist og opptak

Master i avansert geriatrisk sykepleie

Deltidsstudiet i avansert geriatrisk sykepleie gir erfarne sykepleiere en klinisk spesialisering og faglig videreutvikling innen geriatri. Du får fordypet kunnskap, og vil gjennom systematiske kliniske observasjoner bidra til å bedre helsetilbudet for eldre pasienter, med primært fokus på de kommunale helsetjenestene.

Ny rolle som avansert geriatrisk sykepleier

Flere eldre vil bety stadig mer interessante og betydningsfulle arbeidsoppgaver for spesialiserte sykepleiere. Med denne utdanningen blir du med på å forme den fremtidige rollen som avansert geriatrisk sykepleier. Vi samarbeider gjerne med arbeidsgivere, for å utvikle rollen våre kandidater kan ha etter å ha fullført studiet.  

Hvordan søke?

Søknadsfrist og opptak

Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 23. apr. 2013 09:57 - Sist endret 23. apr. 2013 13:06