Pbl-prisvinner i 4.semester og 9.semester

Vinnerne av pbl-prisen for høsten 2012 er kåret. I 4B. semester gikk prisen til Grethe Månum, og i 9.semester gikk prisen til Marianne Thoresen.

Pbl-prisvinnere Grethe Månum og Marianne Thoresen.

Foto: Belinda Eikås Skjøstad

Vinnerne fikk overrakt diplom og blomster av Dekan Frode Vartdal i lederforum 9. april.

Gleden var stor hos begge vinnerne, og de fant prisen inspirerende.

Grethe Månum jobber ved Forskningsavdelingen, Sunnaas sykehus HF. Hun vikarierte for Johan Stanghelle som var satt opp til å undervise pbl av institutt for klinisk medisin. Marianne Thoresen jobber ved Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag.

Av Kristin Wium
Publisert 10. apr. 2013 11:30 - Sist endret 13. juni 2013 14:27