Pris for klinisk undervisning høsten 2013

Prisen for klinisk undervisning gikk til Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål, Medisinsk klinikk, OUS.

Studiedekan Ingrid Os overrekker diplom til infeksjonsmedisinsk avdeling.

Foto: Kristin Wium, UiO

Vinneren fikk overrakt diplom og blomster av studiedekan Ingrid Os 13.september på Ullevål sykehus.

Nominert av medisinstudenter

Infeksjonsmedisinsk avdeling ble nominert av en gruppe medisinstudenter i 6.semester på bakgrunn av undervisningen som er avholdt vårsemesteret 2013.

Inkluderende læringsmiljø

Begrunnelsen for tildelingen er at Infeksjonsmedisinsk avdeling har et godt og inkluderende læringsmiljø hvor konstruktive og konkrete tilbakemeldinger til studentene er spesielt trukket frem. En strukturert og målrettet undervisning med godt forberedte og engasjerte undervisere er faktorer som også spiller inn.

Priskomitéen har bestått av programrådet i medisin.

Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 18. sep. 2013 10:46 - Sist endret 19. sep. 2013 09:35