Pris for innovasjon i utdanning

Fakultetet deler høsten 2013 ut to priser for innovasjon i utdanning. Frist for å nominere kandidater er 30. juni.

Illustrasjon: colourbox

En av innovasjonsprisene går til fakultetes bachelor- og masterstudier, og den andre til profesjonsstudiet i medisin. Prisen er på 20 000 kr, tilskudd til drift, og tildeles enkeltpersoner eller fagmiljø som har vist evne til og engasjement for nyskapende aktivitet relatert til utdanning ved fakultetets studieprogram.

Med disse prisene ønsker fakultetet å gi anerkjennelse og belønning til innovativ tenkning i utdanning. Forslag kan fremmes av ansatte og studenter ved fakultetet.

Hvordan nominere?

Frist for å nominere kandidater er 30. juni. Forslag sendes fakultetet med

  • skriftlig begrunnelse for nominasjonen på maks to sider
  • dokumentasjon som underbygger nominasjonene
  • hvem som er nominert
  • hvem som er forslagsstiller

Forslagene sendes fakultetets postmottak, enten på e-post: postmottak@medisin.uio.no eller ordinær post: Det medisinske fakultet, Pb 1078 Blindern, 0316 Oslo. Merkes med ref.nr: 13/5420

Hva legges det vekt på?

Ved utvelgelse av prisvinner legges det vekt på

  • etablering av nyskapende programmer eller emner
  • bruk av nyskapende læringsmetoder
  • tiltak for å styrke internasjonalisering
  • nye evalueringsformer
  • nyskapende utdanningsforskning
  • bruk av innovativ teknologi

Priskomiteen

Priskomiteen ledes av studiedekanene Ingrid Os og Kristin Heggen.

Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 7. mai 2013 18:43