Pris for klinisk undervisning

Fakultetet deler høsten 2013 ut pris for god klinisk undervisning. Frist for å nominere kandidater er 30. juni.

Prisen er på 20 000 kr, tilskudd til drift, og tildeles enkeltpersoner eller fagmiljø som har vist engasjement for den gode kliniske undervisningen.

Med denne prisen ønsker fakultetet å gi anerkjennelse og belønning til den kliniske undervisningen. Forslag kan fremmes av ansatte og studenter ved fakultetet.

Hvordan nominere kandidater?

Frist for å nominere kandidater er 30. juni. Forslag sendes fakultetet med

 • skriftlig begrunnelse for nominasjonen på maks to sider
 • dokumentasjon som underbygger nominasjonene
 • hvem som er nominert
 • hvem som er forslagsstiller

Forslagene sendes fakultetets postmottak, enten på e-post: postmottak@medisin.uio.no eller ordinær post: Det medisinske fakultet, Pb 1078 Blindern, 0316 Oslo. Merkes med ref.nr: 13/5615

Hva legges det vekt på?

Ved utvelgelse av prisvinner legges det vekt på faktorer som

 • læringsmiljø
 • praksisfellesskap
 • formidling av kunnskap
 • engasjement
 • oppmerksomhet, respekt, tillit
 • utfordringer og muligheter for studentene
 • tilbakemelding til studentene

Priskomiteen

Priskomiteen ledes av studiedekan Ingrid Os. Programrådet i medisin utgjør resten av komitémedlemmene.

Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 7. mai 2013 18:42