Pris for kvalitet i bachelor- og mastergradsutdanning

Fakultetets nyopprettede pris for kvalitet i bachelor- og mastergradsutdanning ble tildelt nå pensjonerte Ragnhild Beyrer.

Studiedekan Kristin Heggen overrekker prisen til Ragnhild Beyrer.

Foto: Belinda Eikås Skjøstad/UiO

Ragnhild Beyrer har i en årrekke bidratt med sin faglige dyktighet, omsorg og engasjement utenom det vanlige for internasjonale masterstudenter ved Seksjon for internasjonal helse. Hun har gitt studentene den motivasjon de trenger for å mestre sitt opphold i Norge på best mulig måte.

Prisoverrekkelse

Det var mange frammøtte under prisutdelingen 23. oktober. Studiedekan Kristin Heggen sto for høytidelig overrekkelse av diplom, tale og blomster på vegne av fakultetet. Det var også taler ved blant andre instituttleder Jeanette Magnus og professor Anne-Lise Middelthon.

Uvurderlig hjelp til internasjonale studenter

Internasjonale studenter har gjennom mange år kunnet komme til Ragnhild, som de har kalt «mama», med alle typer saker. Hun har tatt seg av store og små oppgaver for studentene, alt fra praktiske ting i forhold til innlevering og trykking av oppgaver, til å invitere studentene hjem til seg og inkludere dem ved høytider og kulturelle arrangementer.

Nominasjon

Fra nominasjonen (pdf) trekkes følgende frem spesielt:

- Ragnhild er bare en helt fantastisk medarbeider. Hun har vært som en mor, leder og administrator. Hun har vært veileder og ledsager, og en venn for alle våre internasjonale master- og doktorgradsstudenter i mange år.

Videre står det at

- selv om rammeverket ved universitetet er stramt, har hun evne til å bruke sin kreativitet med å forvalte sin jobb beskrivelse med empati og sympati komponenter.

Til slutt nevnes:

- Ragnhild er i sannhet et omsorgsmenneske som gjør at våre internasjonale forskningsmiljø i dette kalde landet blir en arena for menneskemøter og personlig vekst.

 

Med denne prisen vil Ragnhild Beyrer få mulighet til å besøke et av instituttets kontakt-studiesteder slik at hun får oppleve sine studenter i eget land.

Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 31. okt. 2013 19:14 - Sist endret 12. feb. 2014 13:34