Pris for kvalitet i mastergradsutdanningen

Fakultetet deler høsten 2013 ut pris for god kvalitet i mastergradsutdanningen. Frist for å nominere kandidater er 30. juni.

Illustrasjon: colourbox

Prisen er på 20 000 kr, tilskudd til drift, og tildeles enkeltpersoner eller fagmiljø som har vist evne til og engasjement for å bedre kvaliteten på utdanningen. Med denne prisen ønsker fakultetet å gi anerkjennelse og belønning til personer eller fagmiljøer som bidrar til god utdanningskvalitet. Forslag kan fremmes av ansatte og studenter ved fakultetet.

Hvordan nominere?

Frist for å nominere kandidater er 30. juni. Forslag sendes fakultetet med

 • skriftlig begrunnelse for nominasjonen på maks to sider
 • dokumentasjon som underbygger nominasjonene
 • hvem som er nominert
 • hvem som er forslagsstiller

Forslagene sendes fakultetets postmottak, enten på e-post: postmottak@medisin.uio.no eller ordinær post: Det medisinske fakultet, Pb. 1078 Blindern, 0316 Oslo. Merkes med ref.nr: 13/6326

Hva legges det vekt på?

Ved utvelgelse av prisvinner legges det vekt på faktorer som

 • særlig god formidling og/eller veiledning
 • tiltak for å utvikle læringsmiljø
 • engasjement for studenter og utdanning
 • tiltak for å bedre oppfølging av studenter
 • tiltak for å bedre evaluering av studentenes læringsforløp
 • tiltak for å fremme internasjonalisering av utdanningen
 • god utdanningsledelse

Priskomiteen

Priskomiteen ledes av studiedekan Kristin Heggen i samarbeid med utvalgte representanter fra programmene.

Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 31. mai 2013 14:29 - Sist endret 31. mai 2013 14:29