Helseministeren på timeplanen

Jonas Gahr Støre var med på å introdusere et nytt undervisningopplegg innenfor samfunnsmedisin i 10. semester. Helseministeren holdt en forelesning 5. februar for medisinstudentene ved UiO.

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Bjørn Stuedal

Alle medisinstudentene ved fakultetet var invitert til å være med på forelesningen. Gahr Støre foreleste om de nye utfordringene samfunnet står ovenfor. Helsetjenesten er i langt større grad enn tidligere nødt til å legge vekt på samfunnsmedisinske forhold.

Se video fra helseministerens forelesning.

Livsstil og risikofaktorer

Leger trenger innsikt i sosiokulturelle forhold både når det gjelder forebygging, behandling og organisering av helsetjenester. Gahr Støre fremhevet at stadig flere taper livskvalitet på grunn av ikke-smittsomme sykdommer, både i Norge og i fattige land.

Demografiske endringer som flere eldre og økende migrasjon påvirker helse i befolkningen. Et stadig økende antall pasienter med kroniske sykdommer og flere komplekse problemstillinger som fedme, diabetes, spiseforstyrrelser, rusmisbruk etc. gir endringer i morbiditet. Det er derfor viktig at leger har innsikt i faktorene som påvirker folks helse.

- Livsstil og risikofaktorer bidrar til uhelse også i Norge. Dette er et krevende felt å gå inn i politisk. Noen sier til meg at du må ikke snakke så mye om tobakk, alkohol, sukker, salt, fett og fysisk aktivitet, for da begynner du å blande deg inn i folks privatliv. Det lytter jeg til. Samtidig spør jeg hva som øker risiko for tapt livskvalitet. Jo, det er nettopp disse tingene.

- Å ikke snakke om livsstil og risikofaktorer ville være omtrent som en utenriksminister som ikke kan snakke om FN, NATO og EU og sånn… fordi der er det så mye uenighet. Jeg kan ikke la være å snakke om risikofaktorer, fordi de er så viktige, sa Gahr Støre.

Helsens betydning for samfunnet

Folkehelselovens slagord ”helse i alt vi gjør” tilsier at vi må tenke større og bredere enn det tradisjonelt har vært gjort i medisinen.

- I de syv årene som utenriksminister forsto jeg helsens betydning for utvikling av et samfunns potensiale. Derfor er inversteringer i helse så viktig for mye mer enn bare det fysiske, sa Gahr Støre.

Samarbeid om helseutfordringer

Samhandlingsreformen har som mål at kommunene skal tenke mer offensivt når det gjelder forebygging av sykdommer og av sosiale ulikheter i helse. Fremtidens leger må i langt større grad samarbeide med andre profesjoner.

Helseministeren understreket også de globale utfordringene vi står ovenfor. Han minnet om at vi har et felles ansvar for å sikre en rettferdig fordeling av helsetjenester også globalt.

Helseministerens forelesning for medisinstudentene

Last ned mediefil
Helseminister Gahr Støre foreleste for medisinstudentene 5. februar 2013. Video: Morten Skoglund

 

Av Anbjørg Kolaas
Publisert 19. feb. 2013 14:31 - Sist endret 29. apr. 2019 12:39