Ta bilder av studiehverdagen til fakultetets jubileumsbok!

Fakultet feirer sitt 200-årsjubileum i 2014. Vi vil gjerne ha med dine fotografier i jubileumsboken. Kan du fange øyeblikksbilder som viser studentopplevelser ved fakultetet i høstsemesteret 2013?

Foto: colourbox.com

Vi inviterer dere til å ta fram kameraet i dag, se dere om - og ta bilder!

En gave kan bli din

Det vanker en mindre påskjønnelse til den som får bildene sine på trykk i boka. Kanskje blir det deg?

Det kan bli aktuelt å lage en utstilling av disse og de øvrige bildene i jubileumsåret 2014. Innkomne bilder med opplysninger vil deretter bli arkivert ved Universitetets historiske bildearkiv.

Frist 1.oktober

Send fotografiene og oppysningene med e-post til forfatteren av jubileumsboka, professor Øivind Larsen, oivind.larsen@medisin.uio.no.

  • Skriv "Jubileumsbilder" i e-postens tittel.
  • Fristen er 1. oktober 2013.

Krav til fotografiene

  • Det må gå klart fram at det dreier seg om en studiesituasjon ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Bildene du tar, bør være karakteristiske for det semesteret du er i akkurat nå.
  • Personer som er med på bildene, må ha gitt dere samtykke til at bildene offentliggjøres og arkiveres.
  • Hvert fotografi må ledsages av en tekst som forteller hvor og når det er tatt, fotografens navn, og fullt navn på de personene som er med på bildet (navn kan utelates for eventuelle pasienter som er med på bildene, men pasientene må ha gitt samtykke til at det tas bilder).
  • Bildene må være digitale og ellers ha god oppløsning og teknisk kvalitet. Helst skal det være fargebilder, men utgiver avgjør om de bildene som trykkes i boka blir gjengitt i farger eller svart- hvitt.

Lykke til!

Publisert 28. aug. 2013 09:08 - Sist endret 12. mai 2020 10:05