Studietur til Boston

Masterstudenter i helseadministrasjon dro i april/mai 2013 på studietur til Boston i USA, hvor de fikk innblikk i amerikansk helsepolitikk, helsereformer og helsesystemer.

Massachusetts State House: Foto: Steve Yttermo.

Studentene startet uken med en omvisning i Massachusetts State House i Boston. Her møtte de ledende forskere ved Harvard School of Public Health og fikk presentert kunnskap om og synspunkter knyttet til helsereformen i USA, som innføres med iverksettelsen av Affordable Care Act i 2014.

Global helse

Forskere innen global helse ved Harvard University ga studentene innblikk i prioriteringsutfordringer innen helsesektoren, og de fikk kunnskap om prosjektet "global burden of disease". De møtte også ledelsen for International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) ved Harvard Business School. Siktemålet med dette initiativet er å fremme en større vektlegging av kliniske og pasientrapporterte resultater når det gjelder organisering og finansiering av helsetjenesten.

Legemidler

Rasjonell og sikker bruk av legemidler var tema for et halvdagsseminar ved Divison of Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics ved Harvard Medical School. Institute for Healthcare Improvement har en lang tradisjon for arbeid innen kvalitet og kvalitetsforbedring, og sentrale aktører i organisasjonen ga oss innblikk i IHI sitt arbeide nasjonalt og globalt.

Samhandling i helsetjenesten

Primærhelsetjeneste og samhandling var tema for siste dag i uken. Masterstudentene besøkte Massachusetts General Hospital, som har allmennleger ansatt ved helsesentra i Boston-området, og de fikk innblikk i hvordan man over flere år hadde arbeidet systematisk med å bedre håndteringen av pasienter med komplekse og kroniske tilstander. Sykehuset hadde etablert et team av koordinatorer/sykepleiere, kalt "care managers", som bidro til en bedre oppfølging av pasientene.

Av Jan Frich, programleder
Publisert 6. mai 2013 10:02 - Sist endret 6. mai 2013 12:31