UiO deler ut priser

Nå lyser UiO ut sine fire årlige priser på tilsammen 1 million kroner.

Formidling, forskning, innovasjon og læringsmiljø - nå skal eminente fagpersoner eller grupper premieres.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hver pris er på 250.000 kroner samt en plakett med prisens navn, årstall og prisvinners navn. Alle ansatte og studenter oppfordres til å foreslå kandidater.

Fakultetets interne frist er 1. mars 2013.

UiOs pris for god forskningsformidling

Prisen tildeles en forsker eller forskningsgruppe som har formidlet forskningsbasert innsikt slik at det har vakt interesse hos dem man har ønsket å få i tale – avgrensede målgrupper så vel som brede publikumsgrupper.

UiOs forskningspris

Prisen går til en forsker, en forskningsgruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisvinneren må være nasjonalt ledende på sitt fagfelt, og - såfremt fagfeltet eksisterer i andre land - også være vel anerkjent av ledende utenlandske fagmiljøer.

UiOs innovasjonspris

Prisen har som formål å gi anerkjennelse og stimulere til forskningsbasert innovasjon og entreprenørskap. Prisen tildeles på bakgrunn av ideer som har framkommet ved UiO og kommet til anvendelse i samfunnet, gjerne i samarbeid med eksterne partnere.

UiOs pris for godt læringsmiljø

Prisen har som formål å gi anerkjennelse til miljøer ved Universitetet i Oslo som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig og pedagogisk innsats.

Hvordan foreslå kandidater?

Send forslaget med vedlegg samlet i én pdf-fil på e-post til postmottak@medisin.uio.no innen 1. mars 2013.

Vennligst merk e-posten med prisens navn og saksnummer 2013/677. Det er viktig at forslagene er begrunnet i henhold til statuttene for den aktuelle prisen.

Av Hilde Henriksen
Publisert 30. jan. 2013 11:04 - Sist endret 9. feb. 2015 14:04