Vaksiner redder liv

Hvorfor bør vi vaksinere oss? Hvor godt virker vaksinene vi gir våre barn? Er vi rustet mot fremtidens sykdommer?

Velkommen til gratis seminar lørdag 26.april kl. 1300-1500 i gamle festsal.

Tidligere fryktede sykdommer er nå nærmest utryddet - takket være vaksiner? Illustrasjon: Colourbox

Solid kunnskap helt gratis

Seminaret er åpent for alle, og fullstendig gratis. En god deal, kaller vi det.

Dette er rett og slett en ypperlig måte å få med seg litt ny kunnskap på. Du trenger ikke være fagperson for å høste frukter av dette seminaret. Det er satt sammen for deg som synes medisin og helse er spennende - enkelt og greit.

Møteleder: Forsker Marit Inngjerdingen i Norsk Selskap for Immunologi.

1) Immunsystemet glemmer aldri sine fiender?

Foredragsholder: Professor Anne Spurkland, Institutt for medisinske basalfag

Spurkland vil ta for seg immunsystemets hukommelse - for immunsystemet husker.

– Når vi vaksineres mot en mikrobe, får immunforsvaret en forvarsel om hvordan en eventuell infeksjon vil være. Det gjør at vi vil være helt eller delvis beskyttet mot sykdom forårsaket av den aktuelle mikroben, forklarer Spurkland.

2) Tuberkulose: Kan vi vaksinere oss mot en politisk basill?

Foredragsholder: Professor Gunnar Bjune, Institutt for helse og samfunn

– Tuberkulose er et speil for samfunnet. Dårlig politikk betyr mye tuberkulose, sier Bjune.

Knapt noen sykdom med unntak av hiv-infeksjon har satt i gang så mye internasjonal aktivitet i vår tid som nettopp tuberkulose. Nå er drømmen å lage en ny vaksine mot sykdommen. Men det er ikke gjort med et fingerknips.

– Disse basillene er smarte fordi de har fulgt oss så lenge mennesker har eksistert. De har til og med klart å bli like moderne som oss, sier Bjune.

Det tar lang tid før personer med tuberkulose får riktig diagnose og behandling. I mellomtiden er de smittsomme. Og nettopp dette bør være mulig å endre, mener Bjune.

3) Smartere og bedre vaksiner mot influensa

Foredragsholder: Professor Bjarne Bogen, Institutt for klinisk medisin

Hva er egentlig influensa? Og hvorfor må vi hele tiden lage nye vaksiner mot viruset?

Bjarne Bogen vil i sitt foredrag gi en oversikt over influensa og influensavaksiner. Han vil også fortelle om utviklingen av smarte og treffsikre dna-vaksiner som skal utmanøvrere influensaen.

4) Vaksiner og immunterapi mot hiv - ikke så enkelt?

Foredragsholder: Professor Dag Kvale, Institutt for klinisk medisin

Den besynderlige pandemien hiv utgjør et formidabelt globalt helseproblem. Akkurat som med tuberkulose krever hiv en komplisert behandling som ofte ikke er tilgjengelig for store pasientgrupper. Derfor fortsetter smitten å bre om seg, selv om den faktisk kunne vært stoppet.

Hvordan er utsiktene til en hiv-vaksine? Hva er potensialet - og hvor ligger utfordringene? Dag Kvale avslører.

5) Har vi et barnevaksinasjonsprogram som virker?

Foredragsholder: Overlege Marianne A. Riise Bergsaker, Folkehelseinstituttet

Hvordan virker vaksinasjonsprogrammet for barn? Hva har skjedd med sykdommene etter at vi startet å vaksinere mot dem?

Marianne Riise Bergsaker skal snakke om vaksinasjonsdekning, bivirkninger og forekomst av sykdom. Hun forklarer hva som er forskjellen på en programvaksine og andre vaksiner, og forteller hva som skal til for at en vaksine inngår i et program.

Publisert 13. apr. 2014 10:27 - Sist endret 16. juni 2014 11:59