Åpen dag ved UiO

Nysgjerrige elever fra videregående skole strømmet til da UiO arrangerte Åpen dag på Blindern 13. mars.

Elever var nysgjerrig på studieprogrammene våre. Her fra standen for klinisk ernæring. Foto: Belinda Eikås Skjøstad

Elevene myldret rundt fakultetets stands med informasjon om master i klinisk ernæring, profesjonsstudiet i medisin og bachelor i helseledelse og helseøkonomi.

Fakultetet hadde stands i Georg Sverdrups hus, hvor både informasjonsmøter og populærvitenskapelige forelesninger for våre studieprogrammer ble holdt.

Førsteamanuensis Hans Olav Melberg fra helseledelse og helseøkonomi foreleste om "Sex, Drugs og Helseøkonomi", og Professor Bjørn S. Skålhegg fra avdeling for ernæringsvitenskap foreleste om hvorfor vi blir mette.

Tett på mennesket som klinisk ernæringsfysiolog

Førsteamanuensis Christine Henriksen fra avdeling for ernæringsvitenskap holdt et eget informasjonsmøte for elever som var interessert i femårig master i klinisk ernæring. Rommet var helt fullt av lydhøre ungdommer som ønsket å vite mer om jobbmuligheter, men som også hadde spørsmål om selve studiet.

Henriksen begynte med å forklare betydningen av ordet "klinisk" som betyr "ved sengen". Omformulert handler det om å behandle pasienter. Personlige egenskaper er viktig når du skal arbeide som klinisk ernæringsfysiolog. Du bør like å jobbe med mennesker, ha gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner. Henriksen la til at det er lurt å like fagene biologi og kjemi.

Et vell av muligheter

En femårig master i klinisk ernæring kvalifiserer til autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog, noe som gir mulighet til å jobbe med pasienter på sykehus.

Det finnes mange jobbmuligheter, og Henriksen viste til særlig fire ulike områder:

  • Ernæringsbehandling på sykehus med individuelt tilpasset behandling med utgangspunkt i pasientens kosthold, sykdom og psykososiale forhold.
  • Forebyggende arbeid innen kosthold og helse: Lederstillinger, rådgiver i ernæringspolitiske spørsmål, rådgivere innen idrett.
  • Privat sektor: Opplysningskontor, legemiddelindustrien, matvareindustri, bistandsorganisasjoner, privat praksis, nettbasert kostholdsråd.
  • Forskning og undervisning: Masteroppgaven på 60 studiepoeng er forskningsbasert, og det er satt av et helt år til arbeid med oppgaven i studiet. Ønsker du å forske videre etter endt mastergrad, er forskerutdanning en mulighet. Det er et stort behov for forskning på sammenheng mellom kosthold og helse og effekt av ulike kostholdbehandlinger.

Ettertraktet kompetanse

Samfunnet har et stort behov for kompetanse fra kliniske ernæringsfysiologer. Helsedirektoratet utredet i 2013 behovet for ernæringskompetanse. Det er behov for 700 nye årsverk på sykehus og 500 nye årsverk i kommunene.

Lurer du på hvordan det er å være student på klinisk ernæring ved UiO? Se film!

 

Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 18. mars 2014 12:41 - Sist endret 18. mars 2014 14:59