Legefrakkseremoni for 5. semesterstudenter

Mandag 18. august var det duket for høytidelig seremoni for studentene på 5. semester. I store auditorium på Ullevål ble det for andre gang avholdt en såkalt legefrakkseremoni, hvor overgangen fra basalfag til de kliniske semestrene ble behørig markert.

Hvitfrakk-seremoni for 5.semester med studiedekan Ingrid Os og semesterleder Jarle Vaage.

Foto: Karen Oldervik Golmen

Semesterleder Jarle Vaage ønsket alle de nye studentene på 5. semester velkommen og fortalte litt om tradisjonen med White Coat-seremonier, før han gav ordet videre til prodekan for medisinstudiet, Ingrid Os. Hun snakket om hvordan den hvite legefrakken i mer enn 100 år har vært et symbol på legestanden og på det særlige ansvaret man har som lege. Hun minnet også studentene om at de nå er en del av personalet på sykehusene som er veldig stolte over å få ha studentene hos seg.

Etter hilsningstalen fra studiedekanen sang studentkoret A Scalpella for sine medstudenter, før selve legefrakkseremonien startet. Studentene ble ropt opp en og en, håndhilste på semesterlederen og studiedekanen og fikk hente seg sin helt egne, aller første hvite legefrakk. Til tross for noe latter og kommentarer om at dette føltes uvant, så det ut til at studentene var stolte over å få på seg den hvite frakken de antakelig skal bære resten av karrieren.

Studenter med sin første legefrakk.
Foto: Karen Oldervik Golmen

Da alle hadde fått frakkene, holdt professor Pål Gulbrandsen fra Ahus et inspirerende foredrag for de hvitkledte studentene om holdninger i legeyrket. For å forsøke å bli de beste legene man kan, bør studentene dyrke fire egenskaper; nysgjerrighet, innlevelse, mot og klarhet.

Seremonien ble avsluttet med mer informasjon om 5. semester ved semesterleder Vaage og de ulike faglærerne, før semesterkoordinator Venke Jenssen gav nødvendig praktisk informasjon. Etterpå fikk studentene omvisning på Ullevål, et sted de nok kommer til å bli godt kjent med de kommende semestrene.

Av Karen Oldervik Golmen
Publisert 4. sep. 2014 13:49 - Sist endret 9. sep. 2014 09:28