Fornøyde kandidater får relevant arbeid

Ferske resultater fra Kandidatundersøkelsen 2014 viser at kandidater utdannet ved fakultetet er svært fornøyd, og de kommer raskt ut i relevant arbeid.

Utdanning ved fakultetet gir uttelling. 93 prosent av de spurte oppgir at de nå er yrkesaktive.

Foto: John Hughes/UiO

Universitetet i Oslo gjennomførte denne våren en kandidatundersøkelse blant uteksaminerte kandidater fra alle UiOs åtte fakulteter. Undersøkelsen omfatter om lag 11000 kandidater på bachelor-, master- og ph.d.-nivå som fullførte sin grad i perioden 2011-2013.

Ved Det medisinske fakultet svarte 645 uteksaminerte kandidater på undersøkelsen, fordelt på de fleste av våre 11 studieprogram.

Meget gode jobbutsikter

Undersøkelsen viser at studentene ved fakultetet har mye igjen for å ta utdanningen her. Hele 93 prosent av de spurte oppgir at de nå er yrkesaktive, og to av tre fikk napp på en av de fem første stillingene de søkte på. Det store flertallet jobber ikke overraskende i offentlig sektor, siden våre utdanninger først og fremst kvalifiserer til en jobb i enten helsesektoren eller i forsknings- og utdanningssektoren. Halvparten er i fast stilling.

30 prosent hadde fått seg jobb allerede før de var ferdige med studiene, mens over en tredjedel fortsatte i jobben de hadde før eller under utdanningen. Dette er en naturlig konsekvens av at flere av våre utdanninger er erfaringsbaserte mastere, eller stiller krav til autorisering og yrkeserfaring. Blant de som studerte medisin hadde over halvparten fått jobb før de fullførte utdanningen. Hele 95 prosent av våre kandidater hadde fått seg jobb i løpet av det første halvåret etter at de var ferdige.

Et godt grunnlag for arbeidslivet

Den siste tiden har det vært mye snakk om den såkalte mastersyken, dvs. at flere tar mastergrad enn det arbeidslivet egentlig har behov for. Det bildet ser ikke ut til å stemme for våre kandidater. Nesten 8 av 10 mener at arbeidsoppgavene de har i jobben krever utdanning på det nivået kandidatene har oppnådd.

Arbeidslivsrelevans

I tillegg ser utdanningene våre ut til å ha høy grad av arbeidslivsrelevans:

  • 76 prosent mener innholdet i utdanningen de tok passer godt med arbeidsoppgavene i nåværende jobb.
  • Hos medisinerne gjelder dette for hele 96 prosent av kandidatene, noe som selvsagt henger sammen med at de utdannes til et helt konkret yrke.
  • Så mange som to tredjedeler har allerede hatt studierelatert kontakt med arbeidslivet i løpet av utdanningen sin, og halvparten har deltatt i større forskningsprosjekter.
  • Mer enn 8 av 10 svarer at utdanningen har gitt dem gode muligheter til å få stillinger som svarer til deres forventninger. For medisinkandidatene er tilsvarende tall så høyt som 96 prosent.

Svært fornøyd med utdanningen

Kandidatene er veldig fornøyde med utdanningen de tar ved fakultetet. Der 86 prosent av UiO-studentene sier de er fornøyde med det faglige utbyttet av utdanningen, sier 94 prosent av våre det samme. Samtidig mener nesten tre av fire at læringsmiljøet er godt. 86 prosent av våre kandidater oppgir også at de er fornøyde med UiO som utdanningsinstitusjon.

Dekanatet uttaler at de er godt fornøyd med resultatet av kandidatundersøkelsen. Den gir inspirasjon og retning for forbedring av studieprogrammene.

Av Karen Oldervik Golmen
Publisert 29. okt. 2014 15:48 - Sist endret 12. mai 2020 10:07