Nominer din kandidat

Kjenner du noen som bidrar til god kvalitet og innovativ tenkning i utdanning? Nå kan du foreslå kandidater til fakultetets priser for kvalitet og innovasjon i undervisning og utdanning.

Vet du om noen som er et fyrverkeri som underviser? Eller som stadig gjør utdanningen mer innovativ? Nominer dem til høstens priser!

Illustrasjon: colourbox.com

Fakultetet deler ut priser for å anerkjenne og belønne personer eller fagmiljøer som bidrar til god kvalitet og innovativ tenkning i utdanning.

Alle studenter kan nominere

Alle studenter og ansatte kan nominere sine kandidater.

15. september er fristen for å nominere kandidater til prisene for høsten 2015.

Prisen er på 20 000 kroner. Den gis som tilskudd til drift, og tildeles enkeltpersoner eller fagmiljø som har vist evne til og engasjement for å bedre kvaliteten på utdanningen.

Kriterier for utvelgelse:

 • Etablering av nyskapende programmer eller emner
 • Bruk av nyskapende læringsmetoder
 • Tiltak for å styrke internasjonalisering
 • Nye evalueringsformer
 • Nyskapende utdanningsforskning
 • Bruk av innovativ teknologi

Slik nominerer du

 1. Skriftlig begrunnelse for nominasjonen på maksimum to sider med navn på den som nomineres
 2. Legg ved dokumentasjon som underbygger nominasjonen
 3. Oppgi navn på forslagsstillere
 4. Send forslag til fakultetets postmottak via postmottak@medisin.uio.no eller med ordinær post: Det medisinske fakultet, Pb 1078 Blindern, 0316 Oslo.

Merk forslaget med relevant referansenummer:

 • 2015/3367   Pris for kvalitet i profesjonsstudiet i medisin
 • 2015/3366   Pris for kvalitet i bachelor- og mastergradsutdanningene
 • 2015/3365   Pris for innovasjon i utdanning
Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 23. juni 2015 08:21