Revidert studieplan Forskerlinjen høsten 2015

Revidert studieplan er vedtatt. Slik blir endringen for deg som skal søke Forskerlinjen høsten 2015.

Kvinnelig forsker

Start med forskning i studietiden.             Foto: Colorbox

Forskerlinjen er et studietilbud integrert i profesjonsutdanningen i medisin. Det består av ett års fulltidsforskning etterfulgt av to år på deltid.

Hvem kan søke høsten 2015?

 • Du må ha fullført 4. eller 6. semester for å få opptak til Forskerlinjen våren 2016.
 • Søknadsfristen er 15. oktober

Rekrutteringseminar

Forskerlinjen vil arrangere rekrutteringsseminar i midten av september. Der vil du få mer informasjon om studieløpet, treffe studenter som går på Forskerlinjen eller har fullført og er i jobb. Du vil også møte forskere som tilbyr forskningsprosjekter.

Her kan du lese prosjektilbudene, siden revideres etter hvert som nye prosjekter legges til.

Hvilke konsekvenser får overgangsordningen for deg?

 • Kull v14 (fullført 4. semester ved opptak)
  • Du må ha overgangsundervisning M4100 senest vår 2016
  • Du overføres til kull v15 og følger revidert studieplan ved Forskerlinjen
 • Kull v13 (fullført 6. semester ved opptak)
  • Du følger overgangsundervisning M4100 våren 2017 (siste mulighet)
  • Opplæringsdel som revidert studieplan for Forskerlinjen, ellers følger du gammel studieplan ved Forskerlinjen

Hvilke endringer har skjedd på Forskerlinjen etter innføring av Oslo2014?

De som startet høsten 2014 vil få revidert studieplan på Forskerlinjen. Det innebærer:

 • Opptak kun etter fullført 2. eller 3. modul
 • Opplæringsdelen på 30 studiepoeng blir identisk med opplæringsdelen på ph.d.-programmet
 • Du får midtveisevaluering
 • Du må skrive en vitenskapelig artikkel
 • Du må skrive prosjektoppgaven i medisin
 • Du kan søke om opptak tidligst høsten 2016

Revidert studieplan for Forskerlinjen

Forskerlinjen vil få ny oppdatert informasjon om studieplan på nettsiden utover høsten 2015.

Av Borhild M. Arnsten
Publisert 7. juli 2015 15:32 - Sist endret 1. juni 2016 14:29