Studenter tar tak for et bedre helsevesen

Nå arrangerer de MedLink-dagen, Norges første tverrfaglige karrieredag for helsestudenter.

Logo for MedLink

Kjetil Fiane, en av stifterne av MedLink, tilknyttet Det medisinske fakultet.

Mer tverrfaglighet og samarbeid på tvers av yrkesgrupper etterlyses i norsk helsevesen. Studentene i MedLink har sett seg lei på at snakket om tverrfaglighet ikke følges opp med handling. 

– Det var irritasjonen over at vi går seks år på skolen og ikke vet hva vi går til som er bakgrunnen for at vi startet MedLink, forklarer en av stifterne av MedLink, Kjetil Fiane.

MedLink er en studentorganisasjon som jobber for å skape møteplasser mellom helsestudenter og relevante arbeidsgivere, samt å øke tverrfaglig samarbeid.

– Det finnes så mange muligheter der ute vi ikke vet om, sier han.

Derfor arrangeres MedLink-dagen 8. oktober for å la helsestudentene møte flere relevante arbeidsgivere og vise dem de mulighetene de har som fremtidig helsepersonell.

På MedLink-dagen kommer et bredt spekter av aktører innen helse-Norge, og både det offentlige og private er representert.

Noen av de som stiller på stand på MedLink-Dagen er:

  • Vestre Viken HF
  • Sykehuset Innlandet
  • Oslo Universitetssykehus
  • Nordlandssykehuset
  • Aleris
  • Volvat

Karrieredag med viktige samarbeidspartne

Det blir alumni-paneler der tidligere helsestudenter forteller om sine erfaringer fra arbeidslivet og svarer på spørsmål fra studenter.

Foredrag med Helsedirektoratet og Hans Olav Melberg, professor i helseøkonomi ved UiO, som snakker om “Stemmer det at Norge er verdensmestre i helseutgifter, men ikke helse?”.

Karrieredagen er en viktig plattform for studentene hvor de kan lære mer om de forskjellige rollene i helsevesenet, i tillegg til å være en god rekrutteringsplattform for arbeidsgivere i helsesektoren.

– Bakgrunnen for at vi prioriterer et samarbeid med Medlink, er at vi ser det som viktig for våre medlemmer å bygge kjennskap til sine virksomheter hos helsefagstudenter, sier NHO Service om hvorfor de stiller.

– I fremtiden trenger vi flere helsefagarbeidere, og vi trenger større samarbeid både faglig og ressursmessig mellom offentlige og private aktører. Alle gode krefter må̊ tas i bruk for å møte morgendagens behov innenfor helse og omsorg, og det offentlige vil ikke kunne gjøre denne jobben alene.

Et helsevesen rustet for fremtiden

Både i samhandlingsreformen og i Stortingsmelding nr. 26 som kom i år listes tverrfaglighet som ett viktig punkt for å skape et helsevesen bedre rustet for fremtiden, blant annet fordi flere nå enn før har sammensatte behov.

– Det er alltid så mye snakk om tverrfaglighet, men ingen gjør noe, sier Fiane.

– Vi kommer derfor til å fortsette å skape flere tverrfaglige møteplasser hvor MedLink-Dagen er den første.

MedLink-Dagen lar både studentene bli kjent med mulige karriereveier og med hverandre.  

– Jeg tror det er viktig å forstå hverandres ståsted. Vi utdannes til forskjellige arbeidsoppgaver, hvor ingen er mer eller mindre verdt. Her tråkker mange feil. Når for eksempel en klinisk ernæringsfysiologstudent på første året sier at medisinstudentene ser ned på henne, da har vi et problem.

 

Publisert 30. sep. 2015 14:26 - Sist endret 30. sep. 2015 15:03