Teamarbeid for lege- og sykepleiestudenter

Tverrfaglig undervisning på UiO og HiOA får oppmerksomhet i Sykepleien. Det tverrfaglige teamtreningskurset for medisinstudenter ved UiO og sykepleie- og anestesisykepleiestudenter ved HiOA gjennomføres hvert halvår.

Studenter på sykehus

Studenter trener på å samarbeide i et scenario. Foto: Rune B. Jakobsen

Analyser av såkalte uønskede medisinske hendelser viser at ikke-tekniske ferdigheter spiller en avgjørende rolle for utfallet av de fleste av hendelsene. Når helsepersonell gjør feil, er det ofte dårlig kommunikasjon, dårlig teamledelse og feil situasjonsforståelse hos både teamet og lederen som er årsaken og ikke manglende medisinske ferdigheter.

Simulering og teamarbeid

Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus har de siste årene forsøkt å gjøre noe med dette. Ikke-tekniske ferdigheter kan også trenes, derfor er simulerings- og teamtreningskurset StudentBEST en obligatorisk del av KLoK-faget (Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring) for alle medisinstudenter på 12. semester. På kurset trener medisinstudentene sammen med sykepleiestudenter og anestesisykepleiestudenter på å jobbe i team.

4 scenarioer

Kun noen få uker før aller siste eksamen øver studentene på å ta hånd om en akutt skadet pasient med vekt på ledelse, samarbeid og kommunikasjon. Treningen foregår på Høgskolen i Oslo og Akershus med instruktører fra UiO og HiOA.

Kurset er svært godt likt av både studenter og instruktører, selv om det blir intensive dager når 110 medisinstudenter og 250 sykepleiere alle skal få prøvd seg på fire ulike scenarier med grundig tilbakemelding i etterkant.

Publisert 19. okt. 2015 10:44 - Sist endret 21. okt. 2015 12:56