English version of this page

Halvveis inn i nytt medisinstudium

Oslo 2014 skal utdanne leger med solid medisinsk kompetanse og gjøre studentene bedre forberedt på yrkeslivet. 

Bildet viser Jan Frich som er prosjektleder for «Oslo2014»

Jan Frich, prosjektleder for Oslo2014, kaller revideringen av medisinstudiet et stort felles løft. - Engasjerte lærere, administrativt ansatte og studenter er viktig for det gode samarbeidet, sier han. Foto: Monica Bring Estensen/UiO

Professor Jan Frich var som medisinstudent med på å vedta innføringen av den forrige studieplanen i 1993. Han var også involvert i arbeidet med den forrige revisjonen, og bringer med seg erfaringene inn i det pågående arbeidet. 
 
– Det er nedlagt et stort arbeid i å tydeliggjøre hva studentene skal lære gjennom medisinstudiet. Innholdet i den nye studieplanen er oppdatert og samstemt med samfunnets behov, sier Frich, som er prosjektleder for revideringen av medisinstudiet.
 
Revideringsprosjektet har fått navnet Oslo2014 og er et av prosjektene som ligger inn under Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS). 

Halvveis i omleggingen

I den nye lærerplanen er det mer fokus på undervisning om pasientforløp  og legens arbeid i primærhelsetjenesten. I tillegg er det større rom for faglig fordypning, blant annet gjennom valgfrie emner.
 
Den nye studieplanen blir faset inn i perioden 2014-2017. I løpet av vårsemesteret 2016 vil halvparten av den nye planen være i bruk. 
 
– Vi står foran implementeringen av de to tunge kliniske modulene, modul tre og modul åtte. Der har vi lagt opp til en bedre organisering av undervisningen med bruk av alle universitetssykehusene. Vi har ønsket å skape mer rom for hospitering og større bruk av klinikken som arena for læring, sier Frich.

HUS-samarbeid

E-læring og bruk av digital eksamen er satsinger i Oslo2014. Dette er noen av områdene hvor samarbeid med andre personer i HUS er viktig. 

– Prosjektet og prosjektgruppen har tilgang til høy kompetanse når det gjelder undervisningsformer, arbeidet med studiekvalitet, e-læring og digital eksamen. I og med at vi innfører graderte karakterer fra og med 2017 er det helt nødvendig å sikre at eksamenene holder høy kvalitet, sier Frich.
 
Han understreker at det er etablert en god felles plattform for arbeidet med å sikre kvaliteten.
 
– Oslo2014 er et stort felles løft, og mange har gitt avgjørende bidrag. Engasjerte lærere, administrativt ansatte og studenter er viktig for det gode samarbeidet. Vi har lyktes med mye, men vi har også vært nødt til gjøre noen justeringer underveis. Studentenes tilbakemeldinger har vært og er verdifulle.
Av Monica Bring Estensen
Publisert 29. apr. 2016 12:47 - Sist endret 12. mai 2016 12:32