English version of this page

Pris for innovasjon i bachelor- og masterutdanningen

Christine Henriksen og Hilde K. Brekke tildeles prisen for innovasjon i bachelor- og masterutdanningen for deres kreative og innovative arbeid med utvikling av undervisningstilbudet ved det nyetablerte Senter for klinisk ernæring.

Fakultet har gitt prisen for innovasjon i bachelor- og masterutdanningen til førsteamanuensis Christine Henriksen og førsteamanuensis Hilde K. Brekke ved Institutt for medisinske basalfag.

Priskomiteen har lagt vekt på:

Christine Henriksen
Hilde K. Brekke
  • Samlokalisering av ferdighetssenteret med ernæringspoliklinikken gir unike muligheter for pasientpraksis som Henriksen og Brekke har visst å utnytte.
  • Deres innsats er avgjørende viktig for styrkingen av den ferdighetsrelaterte opplæringen av kliniske ernæringsfysiologer.
  • Fornyelsen av de kliniske utdanningskomponentene har hatt og vil få stor betydning for kvalitetsutviklingen for masterstudiet i kliniskernæring, men også for den tverrfaglige fellesundervisning for medisin-odontologi- og ernæringsstudentene i modul 2. Med andre ord har deres lærerinnsats også betydning for utvikling av tverrprofesjonell læring.

Komiteen har også vektlagt deres mangeårige innovative innsats med bruk av teknologi for å fremme studentenes læring.

I 2013 startet avdelingen utviklingen av e-læringskurs med særlig vekt på kommunikasjonsferdigheter. Kursene er utviklet i samarbeid med fakultetets atferdsmedisinske ekspertisemiljø på pasientkommunikasjon.

E-læringsressursen om kommunikasjon for kliniske ernæringsfysiologer er publisert på universitetets nettsider og er blitt en nyskapende læringsressurs som deles med omverdenen.

Av Christina Heesch
Publisert 27. okt. 2016 09:56 - Sist endret 10. jan. 2018 11:05