Pris for kvalitet i klinisk undervisning til Nanna von der Lippe

Fakultetets pris for kvalitet i den kliniske undervisningen i profesjonsstudiet medisin for 2015 er tildelt  klinisk stipendiat Nanna von der Lippe.  

Nanna von Der Lippe mottar undervisningsprisen av prodekan Ingrid Os.

Studentenes tilbakemelding på eksepsjonell undervisning veide tungt for juryens begrunnelse.

Nanna von der Lippe har gjennom flere semestre blitt hyppig nevnt som en engasjert og god lærer både i smågruppeundervisning og i seminar i 5.semester.

Underviser i nyremedisin

Cand. med Nanna von der Lippe er ansatt som klinisk stipendiat ved Nyremedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus på Ullevål.

Hun har i flere år vært engasjert i undervisningen i indremedisin og i nyremedisin; både som veileder for kliniske smågrupper og underviser i kurset i urinmikroskopi.

Undervisningen utgjør 40% av det kliniske stipendiatet, noe som er en stor undervisningsbelastning. Hun har undervist i pasientnær undervisning og kliniske ferdigheter og ledet smågruppeundervisning for 8-9 studenter.

Sterk nominasjon 

Undervisningen har von der Lippe utført med stort engasjement, og hun trekkes ofte frem som eksepsjonell underviser. Spesielt har hun hyppig blitt nevnt som en eksepsjonell lærer for smågruppeundervisningen.

Og hun hadde nok blitt valgt til semesterets lærer for fremragende undervisning, men kunne dessverre ikke nomineres da hun ikke hadde plenumsundervisning.

Prisen ble tildelt i forskningsmøte, til stor applaus fra kollegaer, ved Medisinsk klinikk 8. mars, etter at  Nanna von der Lippe orienterte om sitt doktorgradsprosjekt.

Fakultetet ønsker å anerkjenne og belønne god undervisning, og von der Lippe tildelt  prisen på 20 000 kroner som tilskudd til drift.

Publisert 30. mars 2016 10:15 - Sist endret 12. apr. 2016 13:29