English version of this page

Satser på karriereutvikling for postdoktorer

Mentorgrupper og karriereveilening er noen av tilbudene postdoktorer ved Det medisinske fakultet (MED) kan få gjennom Postdoktorprogrammet.

Eivind Engebretsen, forskningssjef Postdoktorprogrammet, og Hilde Nebb, prodekan forskning. Foto: UiO

Fakultetet har i de siste årene arbeidet målrettet med å løfte forskerutdanningen og opprettet i år det første strukturerte karriereutviklingsprogrammet for postdoktorer i Norge. Programmet skal vise frem og forberede kandidatene på ulike karriereveier både i og utenfor akademia. 
Programmets visjoner er:

  • Bidra til en strukturert og skreddersydd akademisk karriereutvikling etter avsluttet ph.D.
  • Forberede kandidatene på å møte komplekse arbeidsoppgaver utenfor akademia.
  • Være et kreativt og stimulerende læringsmiljø for kandidater i et postdoktorløp.
  • Være et flaggskip innen karriereutvikling av akademiske talenter.

Verktøy til karrierebygging

For å unngå at postdoktorer ved MED havner mellom «barken og veden» satses det nå på et program som skal gi postdoktorer skreddersydd støtte i deres karriereutvikling.

– Målet med karriereutviklingsprogrammet er å gi våre unge forskere verktøy til å bygge og lede forskningsgrupper på en god måte, være bevisst på egen karriere og se seg selv i organisasjonen sier Hilde Nebb, prodekan for forskning ved MED og leder for postdoktorprogrammet.  

Hun mener dette er svært viktige elementer for å drive frem forskning av høy kvalitet og være konkurransedyktig på den internasjonale arena. 

– Som moderne akademiker skal en fylle mange roller. En skal selvsagt forske, men også lede, veilede, undervise, formidle, drive innovasjon og utviklingsarbeid, sier Eivind Engebretsen, forskningssjef for Postdoktorprogrammet. 

– Så langt har vi fokusert mye på forskerrollen. Med dette programmet ønsker vi å synliggjøre at det å kvalifisere seg som akademiker også innebærer flere kompetanser. Postdoktorprogrammer er det første av sitt slag og størrelse i Norge, fortsetter han. 

Skreddersydd program

Programmet startet opp i februar 2016, og er åpent for alle postdoktorer ved fakultetet. Kandidatene bestemmer selv om man ønsker å søke seg inn på kursene og eventuelt hva slags kurs man ønsker å søke seg inn på.  Dermed får de muligheten til å skreddersy sin egen kursmappe utfra hva som virker mest relevant for deres egen karriere.

– For å sørge for at programmet har høyest mulig kvalitet og at kursene oppleves som relevante, har vi en tett dialog med fakultetets postdoktorer om ønsker for videreutvikling av programmet. Så langt har tilbakemeldingene vært veldig bra, sier Engebretsen.
 
Programmets faste kurs er Lederkurs 1 om Karriereutvikling og Lederkurs 2 om Forskningsledelse og veiledning

– Nytt nå i vår er mentorgrupper der postdoktorer fra ulike fagmiljøer møtes jevnlig, diskuterer temaer som opptar dem og inviterer foredragsholdere, sier han.
Postdoktorprogrammet har også organisert kurs om innhenting av eksterne forskningsmidler. 

 

Av Monica Bring Estensen
Publisert 16. juni 2016 15:44 - Sist endret 2. jan. 2019 13:57